Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Особливості організації і технології надання послуг в закладі розміщення типу санаторій.

Карточка работы:6136-2013б
Цена:
Тема: Особливості організації і технології надання послуг в закладі розміщення типу санаторій.
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ТА ВИДІВ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИВЧЕННЯ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 6 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АНАЛІЗ ДІЮЧОГО СТАНУ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, ТОЩО 12 2.1. Загальна характеристика санаторію 12 2.2. Технологічні процеси санаторію по наданню послуг розміщення 16 2.3. Аналіз додаткових послуг санаторію 18 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ (ОПТИМІЗАЦІЇ) ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 26 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Курортна справа відноситься до найбільш древніх видів туризму. З античних часів люди навчилися використовувати мінеральні води для лікувальних цілей. У давніх пам’ятках індійської, китайської і єврейської культури містяться зведення про купання людей у гарячих джерелах на острові Евбея в Древній Греції. З тих пір санаторно-курортна справа перетерпіла великі зміни і перетворилося в один із самих популярних видів відпочинку. Особливість курортної практики полягає в тому, що вона поєднує у собі безліч функцій: ? профілактичне оздоровлення населення; ? реабілітацію хворих; ? анімаційно-дозвільну діяльність. Профілактичне оздоровлення населення в санаторно-курортній практиці здійснюється з використанням двох основних форм: ? компенсаторно-розширеного відновлення фізичних сил людини, здійснюваного в щоденному лікуванні в санаторіях-профілакторіях у вечірні години; ? розширеного відновлення фізичних сил і здоров’я в процесі санаторного лікування у відпускний період. На основі використання природних лікувальних ресурсів для профілактики захворювань шляхом впливу на фактори ризику відбувається відновлення фізичного і психічного здоров’я людини на курортах. Курорти сприяють збереженню і зміцненню здоров’я, попередженню виникнення хвороб. Реабілітація хворих після перенесених важких захворювань (інфаркту міокарда, реконструктивних операцій на судинах, церебральних судинних кризів і катастроф з важкою патологією нервової системи й опорно-рухового апарата й ін.) займає усе більше місце в лікувальній практиці курортів, сприяє поверненню хворих до активного життя, зберігає можливість подальшої трудової діяльності більш 50 % минулих реабілітацію людей. Курортне лікування є найважливішим елементом сучасної медицини в боротьбі за зниження захворюваності населення, попередження інвалідності і, як наслідок цього, збереження і відтворення трудових ресурсів. Час непрацездатності трудящих після хвороб у результаті лікування на курортах скорочується в 2-3 рази, різко зростає продуктивність праці. У цьому головна соціальна задача санаторно-курортної справи. Територія України багата на санаторно-курортні ресурси, і започаткована санаторна діяльність була тут давно. В Україні достатньо санаторно-курортних комплексів, які налічують багато років існування і великий досвід оздоровчої діяльності. Тому дослідження санаторіїв, як об’єктів готельного господарства, є актуальним з точки зору розширення можливостей залучення туристів та відпочиваючих до українських рекреаційних комплексів. Метою дослідження є аналіз діяльності окремого санаторію як об’єкту готельного та рекреаційного призначення та визначення шляхів його подальшого розвитку. Завданнями дослідження є: ? визначення специфіки санаторіїв як закладів готельного господарства; ? аналіз сучасного ринку санаторно-курортних послуг; ? дослідження діяльності окремого санаторію, визначення його переваг та проблемних моментів; ? формування пропозиції щодо подальшого вдосконалення діяльності санаторію. Предметом дослідження є санаторна діяльність в сфері готельного господарства України. Об’єктом дослідження є санаторно-курортні ресурси готельного господарства України, їх проблеми та шляхи розвитку. Інформаційна база дослідження: наукова література в галузі економіки, туризму та готельно-ресторанного господарства, статті в періодичній пресі та матеріали мережі Інтернет. Методи дослідження: обрані відповідно меті та завданням дослідження та включають в себе загальнотеоретичний метод, методи аналізу та синтезу, а також економіко-статистичні методи.  
Объём работы:
30
Выводы:ХХХХ − це спеціалізована лікувальна установа санаторно-курортного профілю для лікування захворювань травної системи й опорно-рухового апарата. Вдале сполучення лікувальних якостей мінеральної води, сприятливі кліматичні умови, неповторна, оспівана в поезії ріка Хорол, стали основними стимулюючими факторами в рішенні питання оздоровлення залізничників. І саме тому в 1981 році виросли прекрасні корпуси санаторію. На сьогоднішній день санаторій, розрахований на 260 ліжок, має сучасний лікувально-діагностичний і лікувально-оздоровчий комплекси. За рік в одно-двомісних номерах із усіма зручностями в номерах підвищеної комфортності поліпшують своє здоров’я до 5000 пацієнтів, у тому числі більш 3000 працівників і ветеранів Південної залізниці. Санаторій розміщений на території 23 га, має все необхідне для автономної роботи. Спальний корпус з’єднаний з лікувальним і їдальнею підземним переходом . Кваліфіковані лікарі призначать ефективне лікування з використанням основного фактору миргородської слабомінералізованої хлоридно-натрієвої води, що санаторій одержує з двох свердловин глибиною 714 м, розміщених на його території. Невід’ємною частиною лікування є дієтичне харчування, що готують висококваліфіковані кухарі, використовується варіант замовленого і ресторанного обслуговування. У санаторії діє сучасний лікувально-діагностичний комплекс, де є все необхідне для ретельних досліджень і кваліфікованого лікування. На основі проведеного дослідження можна сказати, що санаторій досить забезпечений як засобами розміщення відвідувачів – номерний фонд за кількістю та різноманіттям дозволяє обрати номер за смаком, так і додатковими послугами як лікувального, так і загального характеру. Але переважають за обсягом саме лікувальні послуги. Також запропоновано розвиток додаткових послуг для залучення уваги туристів. Запропоновано розробити анімаційні програми для відвідувачів, а також включити використання культурних програм, у тому числі балетних і циркових фестивалів, концертів, оперних вечорів тощо. Дані заходи дозволять привабити більшу кількість відвідувачів і тим самим збільшити прибутковість та рентабельність даного санаторію.  
Вариант:нет
Литература: 1. Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект : Монографія / За заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 276 с. 2. Степанов Е. Г. Основы курортологии и санаторно-курортное лечение : Учеб. пособие / Е. Г. Степанов. – Харьков : изд-во «Кроссроуд», 2007. – 584 с. 3. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : Учеб. пособие / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова; под ред. Н. И. Кабушкина. – М. : Новое знание, 2004. – 392 с. 4. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : Учебник / Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Новое знание, 2002. – 386 с. 5. Проектування готелів : Навч. посібник / За ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2012. – 307 с. 6. Роглєв Х. Й. Організація обслуговування в готельних комплексах : Посібник / Х. Й. Роглєв, В. Л. Маркелов; Ред. І. М. Мініч. – К. : КУТЕП, 2004. – 163 с. 7. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : Підручник / Т. Г. Сокол. – К. : Альтерпрес, 2009. – 447 с. 8. Туриcтична діяльність в Україні / Статистичний бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2012. 9. Колективні засоби розміщування в Україні у 2011 році. Статистичний збірник. – К. : Держкомітет статистики України; 2012. 10. Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнесa / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. 11. Готелі та інші місця для тимчасового проживання : Статистичний збірник. – К. : Держкомітет статистики України; 2011. 12. Діяльність підприємств сфери послуг : Статистичний бюлетень. – К. : Держкомстат України, 2009. – 166 с. 13. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко ; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. − К. : Центр учбової літератури. 2007. − 280 с. 14. Державна служба статистики України Електронний ресурс / Держстат України, 1998-2013. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)