Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Форми малого бізнесу, їх розвиток і функціонування

Карточка работы:6223-2013б
Цена:
Тема: Форми малого бізнесу, їх розвиток і функціонування
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:Вступ 3 1. Суть та значення малого бізнесу 4 2. Форми малого бізнесу 6 3. Розвиток малого бізнесу 9 Висновок 13 Список використаної літератури 15  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Підприємницька діяльність (або бізнес) може здійснюватися в різних масштабах, а тому підприємництво можна розподілити на мале, середнє та велике. Світовий досвід господарювання свідчить, що мале, середнє та велике підприємництво не взаємовиключають, а доповнюють одне одного. Останнє пояснюється тим, що, з одного боку, ключовим елементом зовнішнього середовища малого і середнього підприємництва є великий бізнес. А з другого боку, місце великого підприємництва визначається двома чинниками: ? його провідною роллю в ринковій системі; ? його величезним потенціалом підтримки з боку малих та середніх фірм через широкий спектр форм господарської інтеграції. Тісний взаємозв’язок між великим і малим бізнесом, сприятливі умови для розвитку як одного, так і другого дають плідні результати на рівні національної економіки. Тому не дивно, що економіка західних країн вже давно ґрунтується на двох засадах − на великих організаційно-господарських структурах та малому бізнесі. Перша надає їй стабільності й керованості, відкриває шлях до великомасштабної реалізації науково-технічних інновацій; друга створює конкурентне середовище, забезпечує виробництву гнучкість та індивідуалізацію.  
Объём работы:
12
Выводы:Малий бізнес − це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Отже суб’єктами малого бізнесу (підприємництва) є юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми господарювання та форми власності або фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що здійснюється малим підприємством, за своєю сутністю близька до діяльності самостійного підприємця – фізичної особи. Обидві наведені форми малого бізнесу мають свої переваги та недоліки. Мале підприємництво в Україні має великі резерви і великі перспективи, оскільки нема іншого способу становлення і зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка ґрунтується насамперед на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному можливість самореалізації і самоутвердження. Це зумовило прийняття в Україні таких законодавчих актів як Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Зокрема, необхідними є створення відповідної правової бази, фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка, науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення малого підприємництва.  
Вариант:нет
Литература:1. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України від 21.12.2000 N 2157-III // Відомості Верховної Ради України, 2001. − № 7. − Ст. 35. 2. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 року № 4618-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 3. – Ст. 23. 3. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : Навчальний посібник / М. І. Небава, О. О. Адлер, В. О. Козловський, О. Й. Лесько, Ю. В. Мокіна. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 514 с. 4. Іванілов О. С. Економіка підприємства : Підручник / О. С. Іванілов. − К. : Центр учбової літератури, 2009. − 728 с. 5. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : Навчальний посібник / Р. А. Слав’юк. – Київ : Центр навчальної літератури , 2004. − 460 с. 6. Заревчацька Т. В. Мале підприємство як організаційна форма підприємницької діяльності: Текст. − Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Economics/29509.doc.htm.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)