Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Контрольна робота з предмету "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 3 курс.

Карточка работы:3535-2012к
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 3 курс.
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Українські виробники сільськогосподарських товарів несуть значні втрати через їх масований імпорт. Який метод торгової політики – імпортний тариф, імпортну квоту чи бюджетну субсидію українським фермерам – ви б запропонували використати для обмеження імпорту та чому?
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:1. Теоретичні питання 3 Зустрічна торгівля і її особливості 3 Етапи еволюції міжнародної валютної системи 10 Ключові характеристики форм міжнародної економічної інтеграції 13 2. Аналітичне завдання 19 Список використаної літератури 20  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України : Навч. пос. / І. В. Багрова, О. Гетьман, В. Власюк; За ред. І. Багрової. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – 384 с. 2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник / О. П. Гребельник. ? 3-тє видання перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. ? 432 с. 3. Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. 2-ге доп. вид. / С. Степаненко, А. Поручник, А. Бебело та ін.; За ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2001. ? 306 с. 4. Економічна теорія: Політекономія : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., пепрероб і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 615 с. 5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник / Под ред. д-ра экон.наук, проф. В. П. Колесова и д-ра экон. наук, проф. Осьмовой. – М. : Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с. 6. Міжнародна економіка : Навчальний посібник / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Новацького. – К. : Центр навчальної літератури, Видавництво «Арт.Ек», 2002. – 436 с. 7. Міжнародна економіка: навчальний посібник / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. / за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. ? Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. ? 340 с. 8. Панчишин С. Макроекономіка : Навч. посібник / С. Панчишин. – К. : Либідь, 2001. – 616 с. 9. Політична економія : Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О.Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. ? К. : КНЕУ, 2001. ? 508 с 10. Урбан О. А. Підходи до визначення категорії «міжнародна економічна інтеграція» та її форм : Збірник наукових праць / О. А. Урбан ; Луцький національний технічний університет // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». ? Луцьк, 2007. ? Випуск 4 (19). – 413 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)