Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Задачі з дисципліни "Сттистика", НУХТ, 3 курс

Карточка работы:3544-2012к
Цена:
Тема: Задачі з дисципліни "Сттистика", НУХТ, 3 курс
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Задача
Задание:Варіант № 12 № 1. Маємо такі дані, що характеризують роботу підприємств об’єднання за І та ІІ квартали року: № заводу І квартал ІІ квартал Випуск продукції згідно з укладеними договорами, тис. грн. Виконання зобов’язань згідно з укладеними договорами, % Фактичний випуск продукції, тис. грн. Виконання зобов’язань згідно з укладеними договорами, % 1 220 108 200 100 2 140 100 160 103 3 120 98 120 98 4 180 102 220 110 Визначити процент виконання зобов’язань згідно з укладеними догово-рами в цілому по об’єднанню окремо за І та ІІ квартали. Зробити висновки, обґрунтувати застосування тих чи інших середніх. № 2. За даними задачі відповідного номеру з розділу 1 скласти рівняння парної лінійної регресії, що відображає зв'язок між факторною та результативною ознакою. Визначити коефіцієнти кореляції та регресії і зробити висновки. Відобразити зв'язок графічно. № під-ва Обсяг виробництва, тис. грн. Промислово-виробничі основні засоби, тис. грн. № під-ва Обсяг виробництва, тис. грн. Промислово-виробничі основні засоби, тис. грн. 1 36,4 17,2 14 20,4 10,2 2 19,6 9,3 15 10,4 5,2 3 19,0 15,7 16 30,7 22,6 4 28,4 17,2 17 12,2 10,0 5 12,8 6,6 18 7,0 7,6 6 3,4 3,4 19 18,0 10,2 7 4,2 2,4 20 29,6 16,3 8 24,9 13,7 21 10,6 6,3 9 2,0 1,9 22 5,6 4,5 10 4,4 2,4 23 4,5 4,1 11 12,3 7,5 24 12,4 7,6 12 12,4 8,4 25 25,4 26,0 13 18,6 11,8 26 7,0 7,2 № 3. Маються дані про роботу пивоварного заводу за рік: Продукція та роботи промислового характеру Оптова ціна за одиницю продукції, грн. Випуск За розрахунком Фактично Пиво, тис. дал Жигулівське 1100 1000 1400 Славутич 1280 500 400 Хмільне 1450 200 100 Барське 1530 100 100 Солод на сторону, т 320 200 220 Електроенергія всього, тис. грн. 8,5 10,7 У тому числі для відправлення на сторону 2,8 3,0 на виробничі потреби 5,7 7,7 Ремонтні роботи всього, тис. грн. 3,3 4,0 У тому числі капітальний ремонт власного обладнання 2,1 2,7 зовнішні замовлення 1,2 1,3 Розрахункові дані: Залишки напівфабрикатів: на початок періоду – 160 тис. грн.; на кінець періоду – 80 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва: на початок періоду – 120 тис. грн.; на кінець періоду – 60 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції – 2300 тис. грн. Фактично: Залишок солоду власного виробництва на початок звітного періоду – 120 тон. Вироблено солоду за рік – 2400 тон. Перероблено солоду – 2300 тон. Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах підприємства, тис. грн.: на початок року – 100, на кінець року – 140. Оплачена в звітному році продукція, що була відвантажена у минулому році на суму 150 тис. грн. Залишки готової продукції, що перебували до початку звітного періоду на складі підприємства, відвантажені та оплачені споживачами у звітному періоді на суму 30 тис. грн. Визначити: 1. Обсяг продукції у фіксованих та діючих цінах та обсяг реалізованої продукції за розрахунком та фактично. 2. Проаналізувати виконання розрахунків за асортиментом виробленої продукції. № 4. За наведеними даними про кількість відпрацьованих людино-днів на підприємстві, яке має 300 робочих місць, у квітні (22 робочі дні) визначити: 1. коефіцієнт змінності та використання змінного режиму по кожному цеху та по підприємству у цілому; 2. інтегральний коефіцієнт використання робочих місць по підприємству; 3. коефіцієнт безперервності. Зробити висновки. № 5. Фонд оплати праці збільшився на підприємстві у звітному періоді на 5,5 %, а середньоспискова чисельність працівників – на 3,4 %. Коефіцієнт еластичності заробітної плати від продуктивності праці становив за цей період 0,8 %. Визначити коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати працівників.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:  
Курс:3
Реферат:  
Язык:укр
Вступление:  
Объём работы:
5
Выводы:  
Вариант:12
Литература:   1. Кулинич О.І. Теорія статистики : Підручник / О.І. Кулинич. – К. : Вища школа, 1992. 2. Общая теория статистики // Под. Ред. А .Я. Боярского, Г.Л. Громыко. – 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. 3. Общая теория статистики : Учебник. // под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М. : Финансы и статистика, 1995. 4. Статистика : Підручник // А.В.Головач, A.M. Єріна, О.В. Козирєв та ін. – К.: Вища школа, 1993. 5. Статистика підприємництва : Навч. посіб. для ВНЗ. Допущено Мін. освіти України // П.Г. Вашків. – К: 1999. 6. Статистика : підручн. для ВНЗ / С.С. Герасименко, A.M. Єріна, З.О. Пальян. – 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено Мін. освіти України. – К., 2000. 7. Герасименко С.С. Статистика : Підручник / С.С. Герасименко, А.Г. Головач, A.M. Єріна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000.  
Дополнительная информация:   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)