Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Реформування відношень залежності власності і процес переходу к соціальному ринковому керівництву

Карточка работы:5449б
Цена:
Тема: Реформування відношень залежності власності і процес переходу к соціальному ринковому керівництву
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність та завдання земельної реформи 4 2. Правові аспекти формування ринку землі та нових форм власності на неї в Україні 7 3. Проблеми та перспективи земельної реформи в Україні 17 Висновки 23 Перелік використаних джерел 25
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Земельні відносини - це суспільні відносини з приводу володіння, користування, розпорядження і управління землею на державному, господарському і внутрішньогосподарському рівнях як об'єктом господарювання, так і засобами виробництва у сільському господарстві. Поняття земельних відносин охоплює широке коло питань економічного (виробничого) і правового характеру. В основі земельних відносин лежить категорія власності на землю. Тому зміну і розвиток земельних відносин пов'язують зі зміною і розвитком форм власності на землю. Земельні відносини як складова виробничих відносин, можуть бути як стимулюючим, так і стримуючим фактором у розвитку продуктивних сил. Характерною ознакою трансформації земельних відносин на сучасному етапі є приватизація землі, розвиток багатоукладної економіки на основі поєднання переваг колективної форми організації праці і приватної власності, особистого інтересу в підвищенні продуктивності праці на землі. Приватизація земель сільськогосподарського призначення здійснюється через визначення частки кожного члена колективу у спільній власності на землю, передану у колективну власність сільськогосподарських підприємств. Земельні відносини регулюються спеціальним земельним законодавством, яким визначаються правовідносини щодо землі як об'єкта земельних відносин, що виникають у процесі сільськогосподарського виробництва між суб'єктами земельних відносин. Об'єктами земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва є землі сільськогосподарського призначення (рілля, землі під багаторічними насадженнями, сіножатями і пасовищами) всіх форм власності і господарювання, Суб'єктами земельних відносин є окремі громадяни (фізичні особи) та юридичні особи, держава в особі відповідних органів державної влади та територіальні громади сіл, селищ і міст в особі відповідних рад. Суб’єктами правовідносин щодо землі діють у межах чинного законодавства.
Объём работы:
25
Выводы:Основними причинами, що стримують здійснення заходів щодо виконання основних напрямів проведення земельної реформи, на думку учасників парламентських слухань, є: відсутність з боку органів виконавчої влади дієвого контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій, а також виконанням конституційних вимог щодо набуття громадянами та юридичними особами у власність земельних ділянок; дублювання функцій Державного комітету України по земельних ресурсах іншими центральними органами виконавчої влади (Міністерством юстиції України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України), місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; невиконання Урядом України вимог Земельного кодексу України щодо розробки нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом; неузгодженість земельного законодавства з цивільним, природоохоронним та господарським законодавством; неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи; непроведення розмежування земель державної та комунальної власності; відсутність грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених пунктів; надто ускладнені процедура надання (продажу) земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також механізм приватизації земельних ділянок; відсутність належної кількості бланків державних актів на право власності на земельні ділянки; невизначеність меж прибережних захисних смуг, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, охоронних зон різного призначення та особливо цінних земель; недостатність належних планово-картографічних матеріалів та інформації про стан грунтів; практичне припинення здійснення заходів щодо охорони земель, грунтових обстежень, локалізації територій техногенного забруднення земель тощо; відсутність фінансування землевпорядної науки, недостатня забезпеченість галузі земельних відносин високопрофесійними кадрами.
Вариант:нет
Литература:1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Киівський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. - К.: Знання, 2005. - 445 с. 2. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч. - практичний посібник. - К.: Істина, 1999. - 320 с. 3. Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: стан та напрямки вдосконалення / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 2002. - 135 с. 4. Земельна реформа в Україні у 2001-2002 роках: Звіт інф. - ресурсного Центру "Реформування земельних відносин в Україні" за 2001 - 2002 роки. - Укр., англ. - К., 2002. - 159 с. 5. Земельна реформа в Україні. - К.: Урожай, 2001. - 46 с. 6. Земельна реформа в Україні. Сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення земельних відносин: Матеріали наук.-практичної конф.,10-13 квіт.2001 р.,м.Кїів. - К.: Знання, 2001. - 109 с. 7. Земельні відносини в Україні. - 2-е вид., змінене та доповнене. - К.: КНТ, 2006. - 168 с. 8. Земельні відносини в Україні: Організаційно-правовий механізм: За ред. А.С. Даниленка. - К.: К.І.С., 2001. - 128 с. 9. Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 13-14 квітня 2006 року) .У 2 ч. Ч.1. Земельні відносини в контексті просторового розвитку / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України; Редкол.: Б.М. Данилишин, І.К. Бистряков, О.С. Ніколаєнко, Т.С. Кучер та ін. - К.: РВПС України НАН України, 2006. - 263 с. 10. Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 13-14 квітня 2006 року) У 2 ч. Ч.2. Економіко-правові та екологічні аспекти земельних відносин / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України; Редкол.: Б.М. Данилишин, І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, О.С. Ніколаєнко, Т.С. Кучер та ін. - К.: РВПС НАН України, 2006. - 272 с. 11. Кудрявцев А. Компетенція органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів // Юридична Україна. - К., 2005. - № 12. - С. 37 - 42. 12. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. - К.: Профі, 2002. - 256 с. 13. Мілімко Л. Особливості земельних відносин за Земельним кодексом України // Право України. - К., 2007. - № 2. - С. 60 - 62. 14. Парламентські слухання про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі: Стен. звіт, 15 січ. 2003 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. - К., 2003. - 104 с. 15. Парламентські слухання: Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні: Стен. звіт: 13 верес. 2005 р. / Верховної Рада України; Комітет з аграрної політики та земельних відносин; Редакційно-видавничий відділ. - К., 2005. - 92 с. 16. Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення: Зб. доп. Всеукр. наук. - практичної конф., 29 - 30 верес. 2001 р., м. Харків. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. - 284 с. 17. Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері: Наук. доп. / В.М. Трегобчук, Н.М. Скурська, В.Д. Яровий, В.П. Прадун; Об"єднаний ін-т екон. НАН України. - К., 2004. - 47 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)