Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Статистичні дані про операційні витрати з реалізованої продукції за видами економічної діяльності; індекси споживчих цін на товари та послуги.

Карточка работы:3696-2012к
Цена:
Тема: Статистичні дані про операційні витрати з реалізованої продукції за видами економічної діяльності; індекси споживчих цін на товари та послуги.
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:2. Статистичні дані про операційні витрати з реалізованої продукції за видами економічної діяльності; індекси споживчих цін на товари та послуги. (теоретичне питання) Задача 1 Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність. При цьому його прибуток від звичайної діяльності за звітний рік склав 240 тис.грн, в т.ч. грошові надходження від фінансових операцій – 60 тис. грн, дохід від інвестиційної діяльності – 25 тис. грн. Собівартість виробленої і реалізованої за цей час продукції – 700 тис. грн. Середньорічна вартість оборотних і необоротних активів підприємства разом становить 1200 тис.грн. Ставка податку на прибуток 21%. Розрахувати рентабельність реалізованої продукції і капіталу підприємства у звітному році. Задача 2 Бригада, що складається з чотирьох робітників, працюючи разом заробила за місяць 7500 грн. При цьому робітник 1-го розряду відпрацював 180 годин, 2-го розряду – 150 годин, і двоє робітників 4-го розряду – по 160 годин кожен. Тарифні коефіцієнти відповідно: 1-го розряду – 1,0; 2-го розряду – 1,3; 4-го розряду – 1,8. Розподілити бригадний заробіток серед членів бригади за бригадною формою оплати праці, використовуючи метод годино-коефіцієнтів. Задача 3 У звітному році собівартість товарної продукції підприємства становила 360 тис.грн, що визначило витрати на 1 грн товарної продукції на рівні 0,9 грн. В наступному році витрати на 1 грн товарної продукції плануються на рівні 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції прогнозовано зросте на 8%. Визначити очікувану собівартість товарної продукції на наступний рік.
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:   Статистичні дані про операційні витрати з реалізованої продукції за видами економічної діяльності; індекси споживчих цін на товари та послуги 3 Задача №1 13 Задача №2 15 Задача №3 17 Список використаної літератури 19  
Курс:2
Реферат:  
Язык:укр
Вступление:  
Объём работы:
16
Выводы:  
Вариант:нет
Литература:   1. Березін О. В. Економіка підприємства : навч. посібник / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 390 с. 2. Економіка підприємства : Посібник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – (Вид. 3-тє, без змін). – К: КНЕУ, 2006. – 528 с. 3. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. — К. : Знання, 2008. — 679 с. 4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана; А. М. Поддєрьогін (наук.ред.). — (6.вид., перероб. та доп.). — К. : КНЕУ, 2006. — 552 с. 5. Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2011. – 560 c. 6. Матеріали офіційного сайту Державного Комітету Статистики України Електронний ресурс  
Дополнительная информация:   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)