Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Управлінські рішення та їх оптимізація

Карточка работы:94221
Цена:
Тема: Управлінські рішення та їх оптимізація
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер по бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 4 1.1. Поняття процесу прийняття управлінських рішеннь та їх класифікація 4 1.2. Етапи процесу прийняття управлінських рішеннь 13 1.3. Роль керівника в процесі прийняття рішень 19 2. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ 21 2.1. Технології прийняття управлінських рішень, їх особливості та їх практичне використання 21 2.2. Моделі і методи прийняття рішень 26 2.2.1. Види моделей 26 2.2.2. Методи прийняття рішень у менеджменті та вимоги до них 28 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ 33 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 38
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, успішне здійснення якої забезпечує досягнення організацією її цілей. Через невміння якісно і раціонально здійснювати цей процес, через відсутність в організації механізму його здійснення, технології, страждає більшість фірм і підприємств, державних установ і органів в Україні. Успіх організації, у якій би сфері вона не функціонувала, багато в чому залежить від цього, а тим більше в Україні, де більшість організацій проходять перші етапи свого розвитку і дуже важливо яку технологію рішення проблем вони опрацьовують. Тема роботи охоплює широке коло внутрішьоорганізаційних процесів, однак, найбільша увага буде приділена поняттям технології, методів та моделей прийняття рішень в менеджменті. Прийняття рішень, поряд з координацією і комунікацією, є одним з найважливіших внутрішньоорганізаційних процесів, а особливість цього процесу полягає в тому, що він безпосередньо спрямований на досягнення цілей організації. Коло питань, що відносяться до терміна "рішення ", досить велике, що робить неможливим їхній повний розгляд у рамках даної роботи. Основна увага буде приділена термінові "управлінське рішення ". Об'єктом дослідження виступає управлінська діяльність - система керування (включаючи всі її підсистеми). Предметом дослідження є безпосередньо процес прийняття рішень з технологічної точки зору, тобто , як сукупність поетапно застосовуваних процедур і методів по виробленню і реалізації рішень. Ціль даного дослідження полягає в тому, щоб розглянути етапи процесу підготовки та прийняття рішення з погляду різних підходів до пояснення цього процесу, дати порівняльну характеристику методів. У рамках кожного підходу можна виділити визначену сукупність послідовно застосовуваних прийомів і методів, етапів і процедур, що мають прямі і зворотні зв'язки. У дослідженні висувається наступна гіпотеза: не дивлячись на різноманіття методів і способів прийняття рішень не може існувати єдина, краща технологія здійснення цього процесу. Природа досліджуваного процесу - це інформаційний обмін. Саме інформаційна природа (ступінь можливості одержання повної і своєчасної інформації, ступінь ризику) і багато інших факторів унеможливлюють увести процес у "чіткі рамки". Однак це не виключає можливості створення більш-менш універсальної технології прийняття управлінських рішень. Завданнями цієї робити є: 1. Визначення поняття процесу прийняття рішень; 2. Класифікація рішень в залежності від виду проблеми; 3. Опис методів, етапів і процедур досліджуваного процесу; 4. Теоретичний огляд технологій прийняття управлінських рішень.
Объём работы:
35
Выводы:У роботі була розглянута класифікація рішень за різними класифікаційними ознаками. За цими ознаками рішення поділяються на традиційні – нетипові, стратегічні – тактичні – операційні, глобальні – локальні, довгострокові – короткострокові, формалізовані – неформалізован та ін. В залежності від типу проблеми обирається відповідна технологія прийняття управлінських рішень. Серед найчастіше застосовуваних :технологія „Управління за результатами”, „Управління шляхом постійних перевірок та вказівок”, „Управління в виняткових випадках”, „Управління на базі штучного інтелекту”, „Управління на базі активізації діяльності персоналу”. Запрограмовані рішення, типові для ситуацій, які повторюються, приймаються з дотриманням конкретної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень, у цьому випадку керівник сам обирає процедуру прийняття рішень. Існує багато методів обробки та реалізації управлінських рішень, найбільш відомі з них були розглянуті в роботі : аналітичні, статистичні, метод сценаріїв, дерево рішень, евристичні, експертні, методи математичного програмування. В залежності від ступеня повторюваності проблеми, її складності, досвіду керівника та підлеглих обирається оптимальний для вирішення цієї проблеми метод. Необхідність прийняття рішень пояснюється свідомим і цілеспрямованим характером людської діяльності, виникає на всіх етапах процесу керування і складає частину будь-якої функції менеджменту. Прийняття рішень (управлінських) в організаціях має ряд відмінностей від вибору окремої людини, тому що є не індивідуальним, а груповим процесом. Комплексний характер проблем сучасного менеджменту вимагає комплексного, всебічного їхнього аналізу, тобто участі групи менеджерів і фахівців, що призводить до розширення колегіальних форм прийняття рішень. На прикладі ТОВ „ТАІБ” було показано, що незважаючи на те, що менеджмент ще не настільки розвинутий в нашій країні, щоб застосовувати всі описані технології, моделі та методи свідомо, досвід керівників дозволяє застосовувати теорію менеджменту несвідомо . Кінцевий результат був досягнутий, але більш складним шляхом, ніж за умов свідомого застосування описаних методів, моделей та технологій. Прийняття рішень є найважливішою справою в роботі менеджера. Тому вчитися приймати рішення потрібно ще в процесі навчання, а не тоді, коли від керівника вже залежить доля підприємства. Тому зараз можна вчитися не тільки на власних помилках, але і на досвіді інших людей і організацій. Приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати, що керівник розпоряджається не тільки своєю долею, але і долями працюючих на нього людей. Історія знає багато випадків, коли ухвалення відповідального рішення в критичний момент рятувало фірму від руйнування. Але з іншого боку, ухвалення невірного рішення може мати жахливі наслідки.
Вариант:нет
Литература:1. Вейл П. «Искусство менеджмента», М. Юрист, 1994, 316 с. 2. Герчикова І.Н. Менеджмент: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1994, 345 с. 3. Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморов С.Є. Менеджмент. - М., 1993, 450 с. 4. Ладанов І.Д. «Практический менеджмент», М., 1995, 230 с. 5. Віханський О.С., Наумов А.І. Менеджмент. – М.: «Гардарика», 1996. 6. Голубков Є.П. Какое принять решение? (практикум хозяйственника). – М.: «Экономика», 1990, 201 с. 7. Сиднєв С. Принятие решений в условиях неопределенности.// Бизнес-информ. – 1996. - № 15. 8. Шегда А.В. Основы менеджмента: учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998, 390 с. 9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджмента. М: «Дело» 1992, 470 с. 10. Смирнов Е.А. „Разработка управленческих решений”- М.:Юнити, 2001, 271 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)