Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НТУ, 5 курс

Карточка работы:4740-2013к
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка", НТУ, 5 курс
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:Теоретичне завдання: Попит і пропозиція, чинники впливу Розв'язок задач Задача № 3 Припустимо функція попиту на товар має вигляд: Qд = 200 – 30р, а пропозиції: Qs = –50 + 20р. 1. Визначте: 1.1. ціну рівноваги (РЕ); 1.2. рівноважний обсяг (QЕ); 2. Накресліть криві попиту та пропозиції згідно наведених даних (графік 1). 3. Держава ввела податок з продажу в розмірі: h – 2,5 на одиницю товару; 3.1. запишіть функції попиту та пропозиції, враховуючи зміни, що мали місце після введення податку; 3.2. визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції, які поступово сформувалися на ринку після введення податку; 3.3. який податок отримає держава? 3.4. яку частину податку «сплатять» споживачі, а яку виробники, чим це обумовлено? 3.5. визначити величину надлишкового податкового тягаря. Що він собою представляє, чому виникає? 3.6. наслідки введення податку проілюструйте графічно, внесіть необхідні доповнення до графіку № 1. Задача № 10 Припустимо, що постійні витрати фірми складають 150 грн., а валові наведені в таблиці: Заг. обсяг виробництва (Q) од. Постійні витрати, (TFC) грн. Змінні витрати, (TVC) грн. Валові витрати, (ТС) грн. Середні пост. витрати, (AFC) грн Середні змінні витрати, (AVC) грн. Середні валові витрати, (АТС) грн. Граничні витрати, (МС) грн 0 150 1 205 2 245 3 280 4 310 5 345 6 385 1. Заповніть всю таблицю. 2. Наведіть формули, які Ви використали, щоб зробити відповідні розрахунки. 3. Навіщо підприємцю необхідна інформація про середні та граничні витрати? 4. Накресліть криві середніх, середніх постійних та граничних витрат. 5. Поясніть, які зміни будуть мати місце, якщо, за інших рівних умов: а) постійні витрати будуть становити 100 грн. 6. Наведіть приклади постійних та змінних витрат на АТП.
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Попит і пропозиція, чинники впливу 3 Вступ 3 1. Поняття попиту 4 2. Чинники попиту, ступінь їхнього впливу 8 3. Поняття пропозиції 11 4. Чинники пропозиції, ступінь їхнього впливу 13 Висновок 16 Список використаної літератури 18 ІІ. Розв'язок задач 19 Задача № 3 19 Задача № 10 21  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Попит і пропозиція, чинники впливу Вступ Попит та пропозиція – два фундаментальних поняття мікроекономіки. Вони є найважливішими важелями в ринковій економіці, саме залежно від попиту та пропозиції складається ціноутворення на ринку. Категорії попиту та пропозиції мають важливе значення як на мікро-, так на макрорівні. Попит та пропозиція є справжніми регуляторами ринкової економіки. В основі життя ринкової економіки лежить взаємодія попиту та пропозиції. Саме від взаємодії попиту та пропозиції залежить відповідь, що виробляти, для кого виробляти і за якою ціною продавати. Співвідношення між попитом та пропозицією породжує коливання ринкових цін. Через ці коливання встановлюється рівень цін, при якому забезпечується рівновага попиту та пропозиції, а в підсумку рівновага виробництва й споживання. Але, як відомо, співвідношення залежить від величин попиту та пропозиції. А попит та пропозиція у свою чергу залежать від факторів, які роблять на них свій вплив. Аналіз факторів попиту та пропозиції дуже важливий для виробників і споживачів. Адже завдяки аналізу ступеня впливу й виміру даних факторів, що впливають на попит та пропозицію, можна зробити висновки, щодо ціноутворення на який або товар. Для виробника результатами аналізу можуть бути рішення щодо товару. Чи продовжувати його виробництво в тому ж обсязі або знизити його, а можливо має місце необхідність припинити виробництво зовсім. Споживач може зробити висновок про необхідність збільшення або зменшення кількості товару, що купується. Або про необхідність переходу на інший товар-субститут.  
Объём работы:
18
Выводы:На попит та пропозицію впливають безліч факторів. Підвищення попиту на продукт Х, тобто рішення споживачів купувати більше цього продукту по будь-якій можливій ціні, може бути викликано наступними значеннями факторів попиту: 1) сприятливою зміною споживчих смаків; 2) збільшенням числа покупців на ринку; 3) підвищенням доходу, якщо продукт Х є нормальним товаром, або зниженням доходу, якщо продукт Х є товаром нижчої категорії; 4) підвищенням ціни на сполучений товар Y, якщо останній є замінником для продукту Х, або зниженням ціни на товар Y, якщо останній є доповняльним до товару Х; 5) очікуванням підвищення майбутніх цін і доходів. І навпроти скорочення попиту на продукт Х може бути обумовлено наступними факторами: 1) несприятливою зміною споживчих смаків; 2) зменшенням числа покупців на ринку; 3) підвищенням доходу, якщо продукт Х є товаром нижчої категорії, або зниженням доходу, якщо товар Х є нормальним товаром; 4) підвищенням ціни на сполучений товар Y, якщо цей останній є доповнює для Х, або зниженням ціни на товар замінник Y, товару Х. 5) очікуванням падіння майбутніх цін і доходів. Тепер розглянемо вплив факторів попиту на пропозицію. Отже, величина пропозиції підвищиться у випадку: 1) при зниженні цін на ресурси, які використовуються для виробництва товару Х; 2) при вдосконалюванні рівня технологій виробництва товару Х; 3) при зниженні оподатковування й збільшенні субсидування виробництва товару Х; 4) якщо відбудеться зниження цін на товар Y, і виробник перекине всі потужності на виробництво товару Х; 5) якщо очікування зниження ціни на продукт Х у майбутньому має місце, то виробник буде намагатися зробити й реалізувати, якнайбільше товару Х, до настання того часу; 6) пропозиція товару Х збільшиться при входженні в галузь більшого числа виробників. Скорочення пропозиції буде відбуватися: 1) при підвищенні цін на ресурси, використовуються для виробництва товару Х; 2) при зниження пропозиції може бути спровоковано низьким рівнем технологій виробництва товару Х; 3) при зниженні субсидування і зростанні оподатковування; 4) при підвищенні цін на товар Y. Тоді виробник буде перекидати всі потужності на виробництво товару Y; 5) зниження пропозиції може викликати очікування підвищення цін на товар Х у майбутньому. У цьому випадку виробник буде намагатися виробити якнайбільше при настанні того часу; 6) при зниженні кількості виробників у даній галузі.  
Вариант:нет
Литература:1. Андреюк П. B. Мікроекономіка : Навч. Посібник / П. B. Андреюк. − К. : Кондор. 2004. 2. Базилевич В. Мікроекономіка : Опорний конспект лекцій / В. Базилевич, В. Лук'янов, П. Писаренко, Н. Квіцинська. − К. : Четверта хвиля, 1997. 3. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка : Навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. − К. : Центр навчальної літератури, 2004. 4. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. − К. : Центр навчальної літератури, 2004. 5. Косік А. Ф. Мікроекономіка : Навч. пос./ А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. − 2-ге видання, перероблене та доповнене. − К. : Центр учбової літератури. 2008. 6. Наливайко А. П. Мікроекономіка : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. П. Наливайко, Н. М. Євдокимова, Н. В. Задорожна; За заг. ред. А. П. Наливайка. − К. : КНЕУ, 1999.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)