Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", НАУ, 2 курс

Карточка работы:5221-2013к
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Українська мова", НАУ, 2 курс
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Комп'ютерна інженерія / Програмна інженерія /Системна інженерія /Комп. Хімічна інженерія
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Складні випадки керування у професійному мовленні. 2. Акцентуаційні норми української мови. 3. Практичне завдання. 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорон и праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (ст. 24 Конституції України). 3.2. Виправте помилки, спричинені неправильним вживанням дієприслівників. Вивчивши цю проблему, нам видається можливим рекомендувати слідуючі міри. Увівши нові податкові ставки, підприємці відреагували зростанням тіньових фінансових операцій. Підтримуючи доброчинні проекти, бізнесменам створюється позитивний суспільний імідж. Дбаючи про ефективність спільної діяльності з рядовими працівниками, керівником передається частина своїх повноважень підлеглим. Приїхавши у школу, мера тепло вітали учні й учителі. Придбавши товар на суму понад 200 гривень, вам дістанеться подарунок. Ознайомившись із Вашим листом, у нас є можливість запропонувати такі товари. 3.3. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини: вісь, ніч, можливість, біль, Оболонь, Умань, Об, Перм, Сибір, Керч, зустріч, подорож, гордість, степ, пам’ять, ефективність, якість, далечінь, жовч, пригорщ, стаття, пристрасть, любов, мати. 3.4. Запишіть у потрібній формі чоловічі та жіночі імена, патроніми та прізвища Відвідали Дем’ян... Мирон... Чумак...; зустрілися з Анатол... Павл... Коломійц...; робота Серг... Ігор... Романчук...; перед Лукаш... Максим... Науменк...; подарували Юрі... Микол... Лукашенк...; прийшли до Опанас... Сав... Загоруйк...; напишіть Ганн... Ілл... Щербак..; відвідайте Марі... Юрі... Закуртн...; повідомте Вір... Мефоді... Макаренк…; зустрілися з Софі... Костянтин... Глушак…; документи Ірин… Вітал... Черненк...; книжка Наді... Петр... Пугач...; заїдьте до Ольг... Михайл... Яковенк... . 3.5 Запишіть словами та вставляючи потрібні букви 2 конкретн.. план.., із 500 деталями, у 37,85 % випадків, видати дипломи 81 (студент), засіяти 2 1/3 (гектар), 3 важлив.. закон.., у 600 випадках, здобув підтримку 38,67 % виборців округу, зустрівся із 79 учасниками подій, близько 5/6 респондентів, 4 тижн.., 700 співробітникам, із (ор. в.) 5, 27 млн центнерів, психолог опитав 63 (працівники), цієї суми не вистачає 4/7 (дав. в.) (громадяни)
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : Навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К : МАУП, 2002. – 179 с. 2. Городиловська Г. Проблема стилів в українському мовознавстві Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua. 3. Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення : Посібник для студ. / Укладачі: Г. Вознюк, Г. Наконечна, З. Куньч, О. Литвин, І. Фаріон, Ю. Мєзєнцева, Ю. Теглівець. – Львів, 2007. – 51 с. 4. Єрмоленко С. Стилістика української літературної мови в контексті слов’янських стилістик Текст / С. Єрмоленко // Мовознавство. – 1998. – № 2-3. – С.6-9. 5. Кожина М. Н. Стилистика русского язика : Ученик / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М. : Флінта, 2012. – 464. 6. Культура фахового мовлення : Навчальний посібник для студентів навчальних закладів / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці : Книги. – ХХІ, 2006. – 325 с. 7. Семеног О. М. Культура української наукової мови : Навч. посіб./ О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. 8. Стилістика української мови : Підручник Текст / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько Текст. – К. : Вища шк., 2003. – 464 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)