Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Прозорість банківської діяльності

Карточка работы:5627-2013к
Цена:
Тема: Прозорість банківської діяльності
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 1. Формування ефективного банківського наглядупрозорості банків в Україні 2. Дослідження інформаційної прозорості діяльності банків в Україні Висновки та пропозиції Список використаної літератури  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Євроінтеграційна направленість розвитку економіки України передбачає впровадження конкретних заходів щодо відповідної адаптації банківського сектору, зокрема системи нагляду. Сьогодні у світі система нагляду переходить від політики посилення жорстокості нагляду до політики підвищення прозорості та контролю за управлінням ризиками. Пріоритетними завданнями для інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий простір є підвищення якості корпоративного управління в банках, забезпечення прозорості функціонування банківської системи, продовження роботи з адаптації банківського законодавства України до законодавства Європейського Союзу та рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду та інших міжнародних організацій. Для того, щоб визначити обсяг інформації, необхідний до розкриття, застосовують концепцію суттєвості. Згідно з цією концепцією, суттєвою є інформація, ненадання або спотворення якої може вплинути на економічні рішення, що приймаються користувачами інформації. Суттєва інформація, що підлягає розкриттю, включає: ? результати фінансової та операційної діяльності; ? цілі банківського сектору; ? інсайдерська інформація; ? список членів правління та головних відповідальних осіб, а також розмір їх винагороди; ? фактори ризиків, що прогнозуються; ? питання, пов’язані з працівниками та зацікавленими особами; ? структура та політика управління. У державному управлінні проблема прозорості діяльності банків все ще залишається не розв’язаною. Банківські клієнти в Україні все ще не мають повноцінного доступу до базової інформації про учасників ринку. Чи не найбільш гострим залишається питання доступності даних про реальних власників кредитно-фінансових установ. Його важливість продемонструвала фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., адже непрозорість структури власності українських банків, активне кредитування компаній,які пов’язані з акціонерами, призвели до накопичення в системі токсичних активів на десятки мільярдів гривень і до банкрутств цілого ряду установ. НБУ спільно з Кабінетом Міністрів України не змогли зупинити знецінення гривні, починаючи з восени 2008 року. У лютому 2011 р. Верховна Рада за рекомендаціями МВФ і Світового банку прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» (№ 3024-VI). Цей документ набув чинності 17 липня цього року і зобов’язав банки розкрити регулятору свою структуру власності і назвати власників істотної участі (більше 10 %). Відповідна інформація в результаті повинна стати доступною і споживачам банківських послуг.1  
Объём работы:
17
Выводы:Досягнення більш повного дотримання Базельських принципів значною мірою залежить від прийняття Верховною Радою України відповідних законопроектів, а також розроблення та прийняття змін до законодавства України. Банківські установи, які прагнуть досягти кращих сучасних стандартів корпоративного управління, більш високого рівня ринкової дисципліни, конкурентоспроможності та прозорості своєї діяльності повинні додержуватися вимог законодавства України. Разом з тим, багато питань вироблених Базельським комітетом не знайшло відображення та застосування в нашому законодавстві. Для забезпечення досягнення мети пруденційного регулювання слід прийняти відповідні норми на рівні Законів України. Індекс інформаційної прозорості, що розраховується як середній бал за 30-ма найбільшими банками України, за результатами дослідження 2012 року впав на 6,1 процентних пунктів (далі - п.п.) - до 42,7%. Причиною спаду індексу прозорості стало різке обмеження доступу до звітності, що подається до органів регулювання, насамперед через недосконалість інфраструктури розкриття інформації на фондовому ринку, а також через значне скорочення обсягу фінансової та операцій¬ної інформації. Загальний бал розкриття інформації, що оприлюднюється та спрямовується до органів регулювання, знизився на 22,5 п.п. - до 31,2%, а загальний бал блоку «Фінансова та операційна інформація» впав до 37,5%, що на 10,5 п.п. менше за минулорічний показник, і виявився мінімальним за усю історію досліджень. Кумулятивна позитивна динаміка індексу прозорості з 2008 по 2012 рік фактично зведена до незначних 0,8 п.п. Разом з тим, впродовж цих п'яти років, динаміка була різноспрямованою. У групі з 28 банків, що включалися до дослідження як цього, так і минулого року, індекс прозорості знизився на 5,7 п.п. - до 43%. При цьому лише у восьми банків з цієї групи зафіксоване поліпшення прозорості в середньому на 4,8 п.п., а 20 банків погіршили свої минулорічні показники в середньому на 9,9 п.п. Ефект структурної зміни вибірки - вибуття двох банків та їх заміна двома новими - виявився негативним, оскільки середній бал прозорості банків, що вибули, виявився вищим, ніж у нових. Також негативно вплинула на загальний результат прозорості наявність у вибірці банків, які внаслідок фінансових проблем у 2011-2012 роках знаходилися під управлінням тимчасових адміністрацій, запроваджених Національним банком України (НБУ). Внаслідок цього у банках не було повноцінної системи корпоративного управління, а також через фінансові труднощі ці банки не розкривали у повному обсязі необхідну для інвесторів інформацію. Отже існує нагальна потреба у подальшому доопрацьовуванні нормативної бази в частині запровадження рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо розкриття банками кількісної та якісної інформації, також внесення змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення річної фінансової звітності банків України в частині врахування нових вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. У результаті процесів інтеграції інформаційна прозорість і, як наслідок, якість послуг на ринку банківських послуг поступово зростатиме. Тому важливо заздалегідь вживати заходів щодо адаптації банківського законодавства України до законодавства Європейського Союзу, рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та інших міжнародних організацій. Успіх цього процесу значною мірою залежить від ефективності співпраці органів державної влади з банківською системою. В майбутньому виникатиме необхідність у більш широкій співпраці, координації роботи із забезпечення прозорості функціонування банківської системи України. Такі події сприятимуть біль послідовному впровадженню стандартів і приведенню вимог щодо інформаційної прозорості і відповідність до найкращої міжнародної практики. Таким чином, першочерговим кроком для здійснення ефективного банківського нагляду є вдосконалення законодавчої бази, ведення єдиної державної політики у сфері фінансових послуг, створення дієвої системи комунікацій між органами регулювання і нагляду, а також зменшення політичного тиску. Банківський нагляд повинен забезпечувати створення ефективної та конкурентоздатної банківської системи, яка була б спроможна реагувати на потреби інвесторів і населення в наданні якісних фінансових послуг  
Вариант:нет
Литература:1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III //www.zakon.rada.gov.ua. 2. Банківська справа: Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції : в 5 т. / В.О. Сичов, В.Т. Александров, B.B. Астапенко та ін. ; за ред. В.О. Сичова. - - Т. 1. - - К. : НВП "АВТ лтд.", 2011. — 528 с. 3. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків : навч. посіб. / В.В. Коваленко. — Суми : Мрія-1, 2012. — 120 с. 4. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. — Суми : Університ. книга, 2012. — 432 с. 5. Моргоев Б. Т. Проблеми асимметричного развития банковского регулирования и надзора в РФ // Финансы и кредит. - 2011. - № 19 (259). - С. 4-5. 6. Матеріали Офіційного сайту Асоціації Українських банків Електронний ресурс / Режим доступу: http://aub.org.ua. 7. Матеріали Офіційного сайту Державного комітету фінансового моніторингу Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/. 8. Матеріали Офіційного сайту Standart and Poor's Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.standardandpoors.com/home/en/us  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)