Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Процеси транс націоналізації та глобалізації в міжнародній галузі

Карточка работы:5437б
Цена:
Тема: Процеси транс націоналізації та глобалізації в міжнародній галузі
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер готельного і ресторанного бізнесу
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму 4 2. ТНК у готельному господарстві 5 3. Вплив туристських ТНК на національну економіку 7 4. Процеси глобалізації у світовому туризмі 11 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Особливий інтерес у сучасному світі представляє проблема глобалізації міжнародного туризму. Це процеси концентрації процесу виробництва й концентрації капіталу, що приводить до утворення транснаціональних компаній (ТНК). Відповідно до документів ООН, до ТНК відносяться компанії, що мають філії у двох і більше країнах незалежно від юридичної форми або сфери господарювання й здійснюючу координацію їхньої діяльності. ТНК постійно розширюють свою закордонну присутність, закономірно переходячи від експорту товарів і послуг до організації їхнього виробництва за кордоном. ТНК здійснюють зовнішню експансію головним чином шляхом розміщення прямих іноземних інвестицій. Вони також надають грошові позички й містять неінвестиційні угоди з управління. У вітчизняній і закордонній літературі відомо кілька теорій, що пояснюють феномен ТНК. Всі вони виходять із максимізації прибутку як головного мотиву іноземного інвестування. Відповідно до однієї з них, умовою міжнародної міграції капіталу є розходження норм прибутку й ставок відсотка. Виробничі системи ТНК не збігаються з обрисами державних кордонів. Своїми виробничими мережами вони охопили значну частину світового простору. ТНК відіграють активну роль у глобальних інтеграційних процесах. Деякі дослідники розглядають їх як матеріальну основу майбутньої глобальної цивілізації. Сьогодні велика перспектива розвитку транснаціональних компаній на ринку міжнародного туризму, що і буде розглянуто у контрольній роботі.
Объём работы:
13
Выводы:Таким чином, з усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки і узагальнення: - Особливий інтерес у сучасному світі представляє проблема глобалізації міжнародного туризму. Це процеси концентрації процесу виробництва й концентрації капіталу, що приводить до утворення транснаціональних компаній (ТНК). - Більшість ТНК у туризмі базуються в країнах: США - Західна Європа - Японія, а також у Сянгані. Географія штаб-квартир ТНК підтверджує той факт, що інтернаціоналізація туристського бізнесу бере початок у країнах, що генерують туристські потоки й здійснюють закордонне інвестування. - У міжнародному туризмі процеси транснаціоналізації традиційно розглядаються на прикладі сектора розміщення. В індустрії гостинності особливості ТНК проявляються найбільш чітко. Транснаціональні компанії приймають вид готельних ланцюгів. - З початку 80-х років проблема економічного впливу туристських ТНК перебуває в центрі уваги вчених. Краще досліджений вплив ТНК на економіку приймаючих країн. - Серед сучасних тенденцій розвитку світового ринку взагалі й туристського зокрема особливої уваги заслуговують процеси глобалізації. ТНК перейшли до політики співробітництва, реалізації спільних програм. Ця тенденція знаходить прояв в утворенні глобальних союзів корпорацій. Таким чином, процеси транснаціоналізації в сучасних формах їхнього прояву глибоко суперечливі. У наш час ведеться гаряча дискусія про ТНК, в основі якої лежать ціннісні, ідеологічні й політичні розбіжності в поглядах на природу й джерела соціально-економічного розвитку, а також на погрозу національної безпеки, триває в міру росту числа транснаціональних фірм і розширення їхньої економічної експансії.
Вариант:нет
Литература:1. Александрова А. Международный туризм. Учебник. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 470 с. 2. Бабарицька В. Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації суспільно-економічних процесів // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – К.– Луцьк, 2000. – Т. 1. – С. 347-351. 3. Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К.: Знання., 2005. – 399 с. 4. Гайдук А. Формирование туристической рыночной инфраструктуры как фактор повышения эффективности функционирования рынка туристических услуг // Региональная экономика. – 1999, № 2. – 178 с. 5. Данильчук В.Ф. Світовий ринок послуг турбізнесу: Учб. посібник. – К.: Ґенеза, 2000. – 146 с. 6. Дергачов В. Международный туризм в современном мире // Бинес Информ. – 2006, № 5. – 36 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)