Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Товарознавство»

Організація продажу апаратури для запису та відтворення звуку

Карточка работы:902
Цена:
Тема: Організація продажу апаратури для запису та відтворення звуку
Предмет:Товарознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Продавець непродовольчих товарів (товарознавство)
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Школа
Содержание:Вступ 3 1. Ринок апаратури для запису і відтворення звуку в Україні 5 2. Класифікація і асортимент апаратури для запису і відтворення звуку 8 3. Планування магазину апаратури для запису і відтворення звуку 13 4. Організація робочого місця продавця. Розміщення і викладка апаратури для запису і відтворення звуку із торговому залі 15 5. Охорона праці в магазині 17 6. Приймання і зберігання апаратури для запису і відтворення звуку в магазині 23 Висновок 33 Список використаної літератури 36 Додаток 37
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Основним завданням роздрібних торговельних підприємств в умовах посилення конкуренції на споживчому ринку товарів і послуг за залучення і розширення кон¬тингенту клієнтів і їх грошових доходів є вдосконалення організації продажу това¬рів і підвищення якості обслуговування покупців. Якість торгового обслуговування нерозривно пов'язана з наявністю в продажу широкого асортименту високоякісних товарів, професійними знаннями і навичками торгового персоналу, дотриманням ним правил торгівлі, установленням зручного для покупців режиму роботи магазинів, розвитком їх матеріально-технічної бази. На якість торговельного обслуговування сильний вплив чинять також форми і ме¬тоди продажу товарів. Форма продажу товарів — це сукупність засобів і методів продажу товарів, за допомогою яких здійснюється торговельне обслуговування населення. Магазинна форма продажу товарів має домінуюче становище в організації торговельного обслуговування населення. У магазинах покупцям може бути наданий найширший асортимент товарів, можливості їх вибору. Суть традиційного методу продажу товарів полягає в тому, що в процесі вибору товарів обов'язково беруть участь і покупець, і продавець, який особисто виконує основні операції з відбору і показу товарів покупцеві, проведення розрахунків та вручення покупки. Товари, відгороджені від покупців прилавком, розташовуються в такий спосіб, що їх основна маса недоступна покупцеві, а інколи — і невидима для нього. Покупці можуть отримати потрібний товар для ознайомлення і вибору тільки безпосередньо через продавця. Закінчивши обслуговування одного покупця, продавець починає обслуговувати наступного і т.д. Прогресивні методи продажу товарів базуються на більш раціональних спосо¬бах, прийомах обслуговування покупців і вдосконалення технічних операцій, за¬стосування яких дозволяє забезпечити більше зручностей для ознайомлення покуп¬ців з товарами, точніше виявити і забезпечити попит, скоротити час на придбання покупки у порівнянні з продажем товарів продавцями через прилавки обслугову¬вання. Впровадження прогресивних методів продажу суттєво змінює торгово-техно¬логічний процес і порядок виконання основних операцій процесу безпосеред¬нього обслуговування покупців та потребує застосування нових, сучасних видів торгового обладнання, поліпшення технічного забезпечення магазинів і забезпе¬чення в роздрібній торговельній мережі широкого вибору товарів і стійкого їх асортименту.
Объём работы:
35
Выводы:В першому розділі роботи було розглянуто особливості розвитку ринку апаратури для запису і відтворення звуку в Україні. Серед найпомітніших тенденцій у «портативному» сегменті аудіотехніки — стабілізація й навіть зниження попиту на аудіоплеєри, натомість зростає частка СD-програвачів (тут споживачів найбільше цікавлять такі якості, як тонкий корпус і підтримка форматів МР3 і WMA). Характерного для західних країн «буму» МР3-плеєрів, що використовують як носії запису флеш-пам’ять або міні-жорсткі диски, в Україні не спостерігається (дається взнаки невисокий рівень комп’ютеризації населення, а отже, й «недоступність» музики в форматі МР3), хоча попит на ці пристрої загалом зростає. В другому розділі роботи було проаналізовано асортимент і класифікацію товарів групи апаратури для запису і відтворення звуку. Апаратура для запису і відтворення звуку та зображення залеж¬но від функцій, які вона виконує, поділяється на" апаратуру для відтворення механічного та оптичного запису звуку, для магнітно¬го запису і відтворення звуку та зображення, для відеозапису та відтворення звуку і зображення. Електрофон та електропрогравач - це пристрої для відтво¬рення механічного запису звуку з вінілових дисків - грамплатівок. Запис звукової інформації механічним способом здійснюється шля¬хом вирізання спіральної канавки на звуконосії, який має форму диска, за допомогою рекордера - перетворювача електричних ко¬ливань звукової частоти в механічні коливання різця. Коливаний різець вирізає на диску хвилясту канавку, вигляд якої визначається направленням коливань різця - поперечним (за монофонічного запису) або поперечно-глибоким (за стереофонічного запису). Ме¬ханічний спосіб запису відрізняється простотою, для нього вико¬ристовують нескладне обладнання. Програвач звукових компакт-дисків - це пристрій для відтво¬рення звукової інформації, записаної в цифровій формі на оптичні (дискові) носії інформації - компакт-диски (СД). Магнітофон - пристрій для здійснення магнітного запису і відтворення звуку. В третьому розділі роботи було розглянуто можливості розміщення магазину та товару в магазині апаратури для запису і відтворення звуку. В магазинах самообслуговування немає чітко визначеного робочого місця, як в магазинах, які мають індивідуальну форму обслуговування. Тому в таких магазинах цю площу називають зоною обслуговування. В четвертому розділі розглянуто особливості планування робочого місця продавця апаратури для запису і відтворення звуку. Робоче місце продавця – це частина площі торгівельного залу, призначена для роботи одного або кількох продавців і оснащена спеціальним обладнанням для розміщення, викладки і продажу товарів. На робочому місці виконуються такі операції: показ, вибір товарів, консультація, розрахунок і упаковка (якщо продаж товарів з відкритою викладкою), а також надання різних послуг покупцям. Організація робочого місця продавця повинна забезпечувати найбільш повне використання площі торгівельного залу, правильний вибір типу обладнання і можливість його раціональної розстановки. Важливе місце в організації робочого місця займає його повсякденне обслуговування, яке включає наступні операції: приймання товарів, розміщення і викладка їх на обладнанні, підготовка інвентарю, пакувальних матеріалів, виведення тари і сміття; обслуговування і поточний ремонт обладнання і інвентарю; дотримання чистоти і порядку. Також в роботі було розглянуто особливості організації приймання і зберігання апаратури. Електропобутові товари зберігаються у приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів за температури повітря не нижче 5о С і вологості не більше ніж 65-70 % у заводській упаковці. Оцінка якості побутової радіоелектронної апаратури у торгівлі обмежується перевіркою наявності супроводжувальних документів, комплектності, цілісності упакування, оцінкою зовніш¬нього вигляду, а також опробовуванням, прослуховуванням та визна¬ченням якості звучання і працездатності всіх вузлів та механізмів. Порушення хоча б одного із цих пунктів дає основу для пред'явлення претензій постачальнику продукції. Об'єктивна оцінка основних параметрів побутової радіоелектронної апаратури можлива тільки в умовах спеціалізованих лабораторій.
Вариант:нет
Литература:1. Про захист прав споживачів. Закон України. № 2949 – ІІІ від 10.01.2002 р. 2. Сіроман У.В., Задорожна І.М. Товарознавство непродовольчих товарів. – К.: Лібра, 2002. 3. Николаева М.А. Товароведение непродовольственніх товаров. – М.: Норма, 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)