Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Правове забезпечення господарської діяльності»

Звіт з практики, НАВСУ, 2 курс

Карточка работы:2139-2012ф
Цена:
Тема: Звіт з практики, НАВСУ, 2 курс
Предмет:Правове забезпечення господарської діяльності
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика бази практики 4 2. Основні етапи та зміст проходження практики 8 Висновки 12  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:З 02.07.2012 року по 31.07.2012 року мною, відповідно до вимог навчальної програми, було пройдено навчальну практику у Військовій прокуратурі центрального регіону України. За мету зазначеної практики було поставлено: ? закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих мною в процесі навчання; ? ознайомлення з різними функціональними обов'язками, необхідними для майбутньої професійної і організаційно-управлінської діяльності; ? формування професійного уміння і навичок прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи; ? виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Відповідно до визначеної мети перед практикантом було поставлено наступні завдання: ? з'ясування основних цілей і завдань Військової прокуратури центрального регіону; ? ознайомлення зі структурою та принципами діяльності прокуратури; ? ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регулює діяльність прокуратури; ? ознайомлення з функціональним призначенням та порядком діяльності окремих структурних підрозділів прокуратури. Всі вищезазначені цілі досягалися згідно з планом проходження виробничої практики, увесь хід проходження фіксувався в щоденнику з можливістю фіксування зауважень стосовно проходження. Місцем проходження практики було визначено Військову прокуратуру центрального регіону.  
Объём работы:
9
Выводы:Мною було пройдено виробничу практику у Військовій прокуратурі Центрального регіону України. Процес проходження практики можна умовно розподілити на наступні етапи: 1. Оформлення прибуття на практику. 2. Загальне ознайомлення зі структурою та діяльністю органів прокуратури взагалі та Військовою прокуратурою центрального регіону зокрема, його завданнями та функціями. 3. Ознайомлення з правовою базою, що регламентує діяльність Військової прокуратури центрального регіону. 4. Практичне ознайомлення зі специфікою діяльності прокуратури. 5. Оформлення вибуття з практики. Прокурор у сучасному судочинстві, яке побудоване на демократичних принципах справедливості, змагальності, рівності учасників процесу перед законом та судом, займає особливе місце, виконуючи функцію державного обвинувачення у кримінальному процесі та представницьку функцію захисту прав та свобод людини, законних інтересів держави та суспільства, у інших видах судового провадження. Для цього він наділений особливими процесуальними повноваженнями, виписаними в нормах процесуального права. В той же час у діючих процесуальних нормах існують окремі положення, зазначені вище, що суперечать задекларованим принципам судочинства та призначенню органів прокуратури у демократичному суспільстві і підлягають корекції в процесі подальшої законотворчої діяльності. Під час проходження практики мною було виявлено ряд недоліків у роботі прокуратури, а саме: деякі процесуальні документи не відповідають вимогам законодавства через відсутність деяких реквізитів, складені неграмотно; не в усіх кримінальних справах та справах наглядового провадження правильно підшиті матеріали (не дотримано хронологічного порядку), не здійснюється на належному рівні співпраця з громадськістю, тощо. На сьогоднішній день військові прокуратури перебувають у стані реорганізації, однак фактично змінюється лише підпорядкування цих органів, без зміни ключових функцій. Таким чином, під час проходження практики я ознайомилась з діяльністю Військової прокуратури Центрального регіону, закріпила одержані в процесі навчання теоретичні знання, отримала навички практичного застосування теоретичних знань. Враховуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що мети навчальної практики досягнуто, її завдання – виконано, і, відповідно можна вважати, що визначену навчальним курсом програму практики студентом виконано в повному обсязі.  
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:Також є характеристика з місця проходження практики подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (1)