Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Розробка плану маркетингу окремого підприємства.

Карточка работы:54193б
Цена:
Тема: Розробка плану маркетингу окремого підприємства.
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МО
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:Вступ 3 1.Поточна маркетингова ситуація 5 1.Поточна маркетингова ситуація 5 1.1. Ситуація на ринку 5 1.1.1. Характеристика сфери діяльності 5 1.1.2. Характеристика послуг 7 1.1.3.Характеристика споживачів 7 1.2. Конкурентне середовище 7 1.3.Вплив факторів маркетингового середовища 12 1.3.1. Вплив ринкового оточення 12 1.3.2. Вплив факторів макросфери маркетингу 14 2. Основні цілі маркетингової діяльності 16 3. Розробка стратегії маркетингу 27 Висновки 36
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В сфері маркетингу особлива увага приділяється управлінню товарорухом, визначенню основних методів та прийомів організації продажу товарів кінцевим споживачам. Все це дозволяє розробити систему маркетингових заходів, які відповідають виявленому стану ринку та попиту зокрема, та враховують необхідність коригування маркетингової стратегії підприємства, яка спрямована на збільшення прибутковості та власної присутності на ринку. Реалізація стратегічних напрямків розвитку транспортно-дорожнього комплексу, перспективи інтеграції України в світове господарство та посилення транзитних функцій держави через інвестиційну політику передбачає державну участь у фінансуванні об'єктів транспортної галузі, які мають державну значність, підвищення інвестиційного потенціалу за рахунок інвестиційної активності транспортних підприємств та залучення інших джерел фінансування інвестиційних процесів. В умовах обмеженості інвестицій першочерговим завданням є приведення в нормативний стан усіх складових транспортної системи. Для впровадження маркетингових систем управління виробництвом фірми спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту чи зміна кон?юнктури ринку. Це поже бути спричинене сповільненням темпів росту ВНП, урядовою антипідприємницькою політикою, введенням непомірного податкового обов?язку, державним стимулюванням підприємців до виходу на нові ринки для збільшення надходжень до бюджету. З іншого боку, основний зміст маркетингу полягає в тому, що будь-яке господарське рішення треба приймати з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та тендації її зміни, а також врахування ймовірної реакції ринку на рішення, що приймаються. Ці положення визначають місце та значення дослідницької та виробничої функції маркетингу, важливість розробки добре скоординованої програми вивчення й оцінки факторів, від яких залежить успіх виробничої та ринкової політики фірми. Говорячи про дослідницьку функцію маркетингу, слід мати на увазі, що йдеться не про просто вивчення ринку, а про систему комерційних досліджень, тобто про всю сукупність проблем, пов?язаних із втіленням у життя ринкової концепції управління. Саме ця функція маркетингу вимагає свого розвитку на більшості вітчизняних підприємств, які на сьогодняшний день знаходяться вкраї невигідному становищі відносно своїх зарубіжних конкурентів. Головною метою дослідження є обґрунтування маркетингового плану ТОВ «ВМ-Транс» в галузі надання міжнародних транспортних послуг. Головним засобом досягнення стратегічних завдань підприємства в галузі маркетингу є активізація маркетингової діяльності за рахунок вдосконалення системи управління нею та зміни організаційної структури підприємства. Головним інструментом реалізації стратегії маркетингу є система маркетингових комунікацій на зовнішньому ринку. Головною метою маркетингової діяльності підприємства є сприяння вирішенню стратегічних завдань його розвитку в умовах зовнішнього ринку, посилення впливу конкурентів на ринкову ситуацію та подолання негативних впливів інших факторів зовнішнього оточення з максимальним використанням наявного виробничого, технічного, фінансового, кадрового, управлінського, організаційного та маркетингового потенціалу.
Объём работы:
35
Выводы:Для підприємств з безліччю ринків збуту, яким є ТОВ «ВМ-Транс», найдоцільнішою є організація зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу за товарним принципом. Тому на підприємстві єдиним структурним підрозділом, що централізовано здійснює регулювання ЗЕД є відділ маркетингу. На підставі узагальнення провідного досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні і, враховуючи результати проведеного аналізу, було безумовно, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності повинні бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнути на нові; збереження високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запитів споживачів його послуг в галузі міжнародних перевезень. Основними ринками, на яких ТОВ «ВМ-транс» надає послуги з міжнародних перевезень є Росія, Білорусь, Молдова, Словаччина. На підставі узагальнення провідного досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні і, враховуючи результати проведеного аналізу, було безумовно, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності повинні бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнути на нові; збереження високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запити споживачів його продукції. Необхідною умовою виконання поставлених задач є регулярне проведення комплексу стратегічних досліджень, які повинні містити в собі: регулярне проведення маркетингових досліджень ринку і аналізу конкурентного середовища підприємства; дослідження внутрішнього потенціалу підприємства; постійну оцінку ступеня задоволення замовників підприємства; захист інтересів підприємства на зовнішніх ринках (участь в поточних розслідуваннях; моніторинг загрози порушення нових розслідувань); здійснення комплексу рекламних заходів.
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)