Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація підприємницької діяльності»

Контрольна робота з дисципліни "Організація підприємницької діяльності", МАУП, 5 курс

Карточка работы:2349-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Організація підприємницької діяльності", МАУП, 5 курс
Предмет:Організація підприємницької діяльності
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи 2. Особливості фінансово-кредитного підприємництва 3. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи 5 2. Особливості фінансово-кредитного підприємництва 9 3. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні 12 Висновки 19 Список використаних джерел 21  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Існуюча в даний час схема взаємодії держави і підприємництва не здатна підвищити ефективність функціонування економіки, оскільки зводиться, в основному, до встановленню перешкод розвитку господарюючих суб’єктів, придушенню їх ініціативи і зростання тіньового сектора економіки. Отже, необхідно визначити, яка система взаємодії даних суб’єктів фінансових відносин сприятиме і розвитку бізнесу, і зміцненню (а можливо і зростанню) економічного потенціалу України. В умовах системної перебудови економіки України у напрямку її адаптації до ринкових відносин, в яких має домінувати соціальна орієнтація, об’єктивно необхідним є створення трансформаційних механізмів, які б стимулювали суб’єктів господарювання нарощувати обсяги та підвищувати ефективність виробництва, оновлювати виробничу матеріально-технічну базу. Але реалії формування підприємницького ресурсу в українській економіці свідчать, що цей процес натрапляє на ряд істотних перешкод: по-перше, реформи, що проводяться, не завжди відповідають рівневі розвитку підприємництва; по-друге, унаслідок домінування умов трансформаційних процесів в економіці відбувається надмірне збільшення невизначеності підприємницької діяльності; по-третє, недосконалість інституційного середовища підприємництва призводить до негативного обмеження свободи підприємницької діяльності. Всі ці перешкоди стосуються як загального підприємницького середовища, так і, особливо, його невід’ємної складової – сектора малого підприємництва. Проблемам ефективного розвитку підприємництва в ринковій системі присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених: Бондаренко О.О., Буряк В.В., Бутинець Ф.Ф., Васильєва Н.Ф., Васильчук Д.С., Винарик Л.С., Голячук Н.В., Дутов М.М., Жаворонкова Г.В., Жадько К.С., Євланов М.В., Золотарьова Т.М., Карий О.І., Корнєв Ю.Г., Новаківський І.І., Пархоменко О.В., Поляк Г.Б., Пономаренко Н.Ш., Смирнова В.В., Терешко Ю.В. та Щедрин А.Н. Метою контрольної роботи є дослідження розвитку підприємництва в ринковій системі. Для досягнення поставленої мети необхідним є розкрити наступні питання: - підприємницька діяльність без створення юридичної особи; - особливості фінансово-кредитного підприємництва; - міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.  
Объём работы:
18
Выводы:У результаті проведеного дослідження особливостей функціонування підприємництва в Україні можна зробити відповідні висновки: 1. У процесі написання першого питання, було вивчено ключові аспекти функціонування підприємницької діяльність без створення юридичної особи. Було виявлено, що на сьогодні приватне підприємництво фізичних осіб без створення юридичної особи вважають найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності. Розглянувши загальні аспекти статусу приватного підприємця, можна в цілому сказати, що його діяльність є самостійною, систематичною господарською діяльністю, яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. 2. При написанні другого питання контрольної роботи була досліджена сутність фінансово-кредитного підприємництва, яка полягає в тому, що підприємець придбає головний фактор підприємництва у вигляді грошових коштів (грошей, валюти, цінних паперів) за грошову суму (Гф) у володарів грошових коштів. Зокрема, виділені агенти фінансово-кредитного підприємництва – комерційні банки, фондові біржі, окремі фірми, навіть громадяни-підприємці. 3. У третьому питанні дослідженні міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні. Європейська інтеграція є стратегічною метою України, найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Серед основних міжнародних організацій, що сприяють розвитку вітчизняного підприємництва ватро назвати: Фонд підтримки підприємництва, Фонд «Євразія», ЮНІДО та ОЕСР. Отже, Державні пріоритети щодо розвитку підприємництва базуються на: ? положеннях Концепції вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, схваленої Указом Президента України 03.09.2007 № 816; ? впровадженні принципів Європейської хартії для малих підприємств; ? аналізі стану реалізації Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про загальні засади контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та інших актів законодавства щодо підтримки бізнесу; ? позиції громадських об’єднань підприємців, науковців, міжнародних експертів, зверненнях суб’єктів господарювання з найболючіших проблем ведення підприємницької діяльності. Створення умов для розвитку конкурентноздатного підприємництва як найпотужнішого ресурсу економіки та соціальної сфери залишається одним з головних завдань у діяльності як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади.  
Вариант:7
Литература:1. Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. – (Серія видань "Офіційний документ"). 2. Цивільний кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р., № 435-IV / Верховна Рада України. 3. Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р., № 436-IV / Верховна Рада України. 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців : Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. 6. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 277 c. 7. Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності : підручник / З. С. Варналій, В. О. Сизоненнко. – К. : Знання України. – 2004. – 404 с. 8. Вінник О. М. Господарське право : навчальний посібник. – 2-ге вид., змін, та доп. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 624 с. 9. Економіка підприємства : конспект лекцій / В. В. Величко. – Харків : ХНАМГ, 2004. - 114 с. 10. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Національна доповідь / К. О. Ващенко та ін.. – К. : Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с. 11. Щурук А. В. Переваги та недоліки приватного підприємництва без створення юридичної особи / А. В. Щурук // Наукові записки. – 2003. – Том 22. – Частина II. – С. 275-278.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (3)