Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна робота з дисципліни "Статистика", КУРВ, 2 курс

Карточка работы:2488-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Статистика", КУРВ, 2 курс
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Досліджується стаж роботи працівників малого підприємства, кількість яких 15 чоловік. В результаті дослідження отримали наступні дані (роки): 6,5,4, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4,5, 6, 4.Побудувати варіаційний ряд і гістограму. Завдання 2 За даним варіаційним рядом розрахувати середню арифметичну і гармонічну , медіану, моду, показники варіації. Завдання 3 Досліджується рівень середнього прибутку фірм, які розміщені в трьох районах регіону. Обстежено 100 фірм. За рівнем прибутку фірми розмістились наступним чином: Оцініть середній рівень прибутку в кожному районі та по регіону в цілому. Розрахувати середній рівень прибутку по районам. Завдання 4 Вздовж траси довжиною 100 км розміщено 6 гаражів. Прийнято рішення будівництва бензоколонки. Для вибору місця знаходження бензоколонки зібрані відомості про число припустимих поїздок із гаражів на заправку: із 1-го наража-10 поїздок, із 2-го – 15, із 3-го – 5, із 4-го – 25, із 5-го – 30, із 6-го – 10. Розміщення гаражів вздовж траси: 1-й гараж на 7 км, 2-ій – на 26-му, 3-й на 28-му, 4-й на 37, 5-й – на 40 км, 6-й – на 50 км. Визначить місце бензоколонки таким чином, щоб сума пробігу машин на заправку була мінімальна. Завдання 5 За даними про валютний курс на ММВБ (руб/дол.): Дата 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 курс 14300 14800 14900 15300 15900 Розрахувати прогнозне значення курсу на 06.09, використовуючи згладжування за допомогою абсолютних приростів. Завдання 6 Здійснити смикання (виходячи із нових границь) динамічної кількості населення району (тис. чол.). Завдання 7 Є наступні дані по двом фірмам, які випускають однотипну продукцію. Визначити індекси продуктивності праці по кожній фірмі. Завдання 8 Відомі наступні дані по цінам і об’ємі реалізованого товару по підприємству. Розрахувати індекси Пааше цін і фізичного об’єму реалізації, зміни товарообігу за рахунок зміни ціни. Завдання 9 Відомі наступні дані по цінам і об’ємі реалізованого товару по підприємству. Розрахувати індекси Ласпейреса цін і фізичного об’єму реалізації, зміни товарообігу за рахунок зміни ціни. Завдання 10 За даними про об’єми реалізації деякого товару в двох торгівельних центрах розрахувати індекси цін змінного складу, структурних здвигів на основі розрахунків зробити економічні висновки. Завдання 11 Кількість працівників фірми за 8 років характеризується наступними даними. Справити вирівнювання динамічного ряду кількості працівників фірми по прямій і розрахувати прогнозне значення чисельності в 1999 році.
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:4. Відносні величини, їх значення та основні види 3 5. Види середніх та методи їх розрахунку 8 Завдання 1 13 Завдання 2 14 Завдання 3 16 Завдання 4 17 Завдання 5 18 Завдання 6 19 Завдання 7 20 Завдання 8 21 Завдання 9 22 Завдання 10 23 Завдання 11 24 Список використаних джерел 25  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г. І. Купалова. – К. : Знання, 2008. ? 636 с. 2. Опря А. Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики : навчальний посібник. ? К. : Центр навчальної літератури, 2005. ? 472 с. 3. Статистика : підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. – Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с. 4. Статистика : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. ? 2-ге вид., перероб. і доп. ? К. : КНЕУ, 2000. ? 467 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)