Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Контрольна робота з дисципліни "Страхування", КНЕУ, 2 курс

Карточка работы:2507-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Страхування", КНЕУ, 2 курс
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність і призначення страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів 5 2. Умови обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів 9 3. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Разом із бурхливим розвитком ринкових відносин, переходом майна та засобів виробництва з державної і комунальної власності до приватних осіб, розвитком малого та середнього підприємництва підвищується й ділова активність населення. Життя стає неможливим без такої незамінної речі, як автомобіль. В наш час до авто вже не ставляться як до предмета розкоші. Без індивідуального засобу пересування важко обійтись, тож кількість машин на вітчизняних дорогах дедалі збільшується. Всі ми знаємо, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки. Часто з різних суб’єктивних та об’єктивних причин це джерело спрацьовує, і тоді ми починаємо рахувати жертви та збитки. Саме тут і включаються всілякі правові механізми, одним з яких є страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Доцільність і своєчасність запровадження в Україні на даному етапі саме такого виду страхування протягом тривалого часу була предметом дискусій та обговорень як серед широкої громадськості, так і на державному рівні. Різні аспекти проблем, пов’язаних з реалізацією зазначеної ідеї, стали предметом аналізу багатьох політиків, науковців та практиків. При вирішенні проблеми враховувався також історичний досвід різних країн. На сьогоднішній день Україні діє Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон), метою якого є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) та захисту майнових інтересів страхувальників. Прийняття зазначеного Закону значно спростило процедуру відшкодування особі, потерпілій внаслідок ДТП заподіяної їй майнової шкоди. Разом з цим, як вбачається з аналізу судової практики за останні роки, Закон містить низку прогалин та суперечностей, що істотно ускладнюють реалізацію його положень, сприяють затягуванню виплат за відповідними договорами страхування. Наведені тези підтверджують актуальність теми даної роботи на сьогоднішній день. Метою роботи є аналіз особливостей здійснення страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні та формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. У відповідності до поставленої мети було сформульовано наступні завдання роботи: ? дослідити сутність та призначення страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; ? охарактеризувати основні умови здійснення страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні; ? визначити основні проблеми і перспективи ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Предметом – чинне законодавство України, а також доктринальні роботи з окресленої проблематики. Дана тема досліджувалась, зокрема, такими вченими, як В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, О.Д. Вовчак, О.Д. Заруба, В.В. Мачурський, С.С. Осадець та ін.  
Объём работы:
20
Выводы:Страхування є однією з ланок фінансової системи держави і являється однією з найдавніших категорій суспільних відносин. Як і фінансові відносини загалом, страхування зумовлено рухом грошових засобів у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів та нагромаджень усіх суб’єктів виробництва й обміну. Але разом з тим, для страхування властиві економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів та коштів для нагромадження лише з метою відшкодування матеріальних чи інших втрат (здоров’я, працездатності). Саме страховий інтерес сприяє виникненню і розвитку різних видів страхування, однім з яких є автострахування. Це страхування забезпечує відшкодування матеріальних втрат, що виникають у окремої сім'ї в результаті ДТП, або у трудових колективів, або шкоди, завданої ними третім особам. За формами страхування воно поділяється на обов'язкове і добровільне. Страхування цивільної відповідальності (а саме - відшкодування шкоди третім особам в результаті ДТП) визначене суспільними потребами і може визнаватися такими державою шляхом законодавчого введення його обов'язковості, а індивідуальний і колективний страховий інтерес звичайно охоплюється добровільними виглядами страхування. Одним із найпоширеніших видів страхування відповідальності в усьому світі є страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яке забезпечує виплату потерпілому грошового відшкодування в розмірі суми, яка була б стягнута з власника транспортного засобу за цивільним позовом на користь третьої особи за шкоду життю та здоров’ю, а також за пошкодження належного їй майна, які виникли внаслідок аварії або дорожньо-транспортної пригоди з вини страхувальника. Сьогодні однією з умов повноцінної інтеграції України в сучасну європейську правову систему є наявність правової норми щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, зареєстрованих на території України. Адже соціальний захист потерпілих і винуватців дорожньо-транспортних пригод у більшості країн світу здійснюється через ефективні механізми саме цього виду страхування. Тож не випадково більшість європейських держав постсоціалістичного простору намагається адаптувати своє законодавство до європейських стандартів з метою запровадження єдиних норм і принципів врегулювання наслідків автомобільних катастроф. Основними проблемами, які виникають при запровадженні і застосуванні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів є відсутність довіри населення до страховика, відсутність відповідальності страхової компанії за невиконання своїх зобов'язань, недостатній рівень роз'яснювально-інформаційної роботи та страхової культури. Зменшення впливу цих проблеми на розвиток досліджуваного виду страхування можливе при усвідомленні відповідальності за невиконання вимог і зобов'язань кожної сторони цього виду страхування (страховика, страхувальника, застрахованої особи).  
Вариант:нет
Литература:1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року, 435-IV// Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 461 2. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 року, № 1961-IV// Відомості Верховної Ради України, 2005, N 1, ст. 1 3. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 року, № 1961-IV// Відомості Верховної Ради України, 2005, N 1, ст. 1 // в редакції від 19.11.2011 4. Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 05.07.2012 року, № 5090-VI// Офіційний вісник України від 10.08.2012 № 58, стор. 30, стаття 2319, код акту 62785/2012 5. Андрушків І. П. «Зелена картка» - система міжнародних договорів автомобільного страхування // Вісник Львівської комерційної академії / ред. кол.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 30. – 214 с. – (Серія економічна). - С. 193-196. 6. Безсмертна Н. В. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н.В. Безсмертна // Право України. – 2004. – № 3. – С. 34-37. 7. Кірсанова К. О. Про деякі аспекти реалізації Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"/ К. О. Кірсанова// Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., Косів, 27-31 січня 2009/ редкол. : Ю. С. Шемшученко, О. Ф, Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І, МАцегорін, З. А.Тростюк, О. В, Чернецька. ? К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009 ? С. 325-326. 8. Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик// Актуальні проблеми економіки. ? 2010. ? № 6 (108) ? С. 231-234. 9. Мачуський В. В. Правові основи страхування : навч. посіб. / В. В. Мачуський. ? К. : КНЕУ, 2003 ? 302 с. 10. Никифорак В. М. Договір страхування відповідальності : монографія / В. М. Никифорак. – Чернівці : Рута, 2002. 11. Цивільне право України : підручн. : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с. 12. Якібчук Н. П. Об’єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Н. П. Якібчук. ? Адвокат. ? 2011. ? № 7 (130) ? С. 45-47  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)