Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Аналіз радійного інформаційного простору регіону (м. Київ)

Карточка работы:54161б
Цена:
Тема: Аналіз радійного інформаційного простору регіону (м. Київ)
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Радіоінформаційний простір України пройшов кілька етапів свого розвитку. Перший етап становлення та кількісного зростання телерадіоорганізацій України припав на 1993–1999 рр. За цей час їх кількість зросла з 25 (головним чином державні ТРО) до 791 компанії. Паралельно розгортався процес форматування мовлення кожної з телерадіоорганізацій, здебільшого хаотичний. Другий етап (2000–2004 рр.) ознаменувався якісними змінами в національному телерадіопросторі. Хоча домінуючою тенденцією залишалося кількісне зростання, зокрема кількість ТРО сягнула 1100, а загальний обсяг мовлення – майже 9 тисяч годин щодоби. Після характерного для першого етапу засилля в українському телерадіоефірі зарубіжної відео- і аудіопродукції почала збільшуватися кількість програм вітчизняного виробництва, спроможних успішніше конкурувати із зарубіжними аналогами. Розпочалося очищення вітчизняного телерадіоефіру від пропаганди насильства і розпусти. Мешканці більшості регіонів України стали приймати, крім передач місцевих ТРО, також і програми 6–8 центральних (київських) теле- і радіокомпаній. Третій етап, що розпочався в 2004–2005 рр. і триває донині, характеризується передусім масовим переходом ТРО на цифрове мовлення і викликаною цим докорінною перебудовою їхньої діяльності. Оскільки запроваджувані технології якісно змінюють ситуацію в телерадіопросторі, Національна рада визначила цей процес як один із своїх пріоритетів, плануючи діяльність таким чином, щоб до 2014 року в Україні було завершено перехід на цифрову форму мовлення. На даному етапі радіопростір Києва активно розвивається, актуальним є аналіз проблем та перспектив подальшого розвитку, визначення стратегії ефективної роботи.
Объём работы:
10
Выводы:Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що радіоінформаційний простір регіону (м. Київ) активно розвивається. Проте існує ряд проблем, пов’язаних з роботою державних загальнонаціональних радіомереж. Основні принципи роботи радіокомпаній визначені в Законі України "Про телебачення і радіомовлення". Зокрема в Законі визначено: ? частку програм власного виробництва; ? мінімальну частку національного аудіовізуального продукту; ? максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва; ? максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати; ? жанровий розподіл програм та передач. Основу програмної концепції мовлення радіоорганізації мають становити такі передачі: інформаційно-аналітичні та публіцистичні; культурно-мистецькі; науково-просвітницькі; розважальні. Отже, для забезпечення засобами радіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України необхідно враховувати наявність у кожному з територіальних сегментів радіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування потрібно надавати перевагу радіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально важливі програми (інформаційні, соціально-політичні, дитячі тощо), задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із визначальних факторів має бути наявність в ефірі програм власного та вітчизняного виробництва. Держава повинна сприяти розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного мовлення.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про телебачення та радіомовлення" від 21.12.1993 р. № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р. – №10. 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" від 10.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006 р. – №14. 3. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, паблік рилейшнз: Монографія. – К.: МАУП, 2005. 4. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2005. 5. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. 6. Чиж І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства. – К.: "Либідь", 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)