Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Суспільний устрій Римської аристократичної республіки

Карточка работы:2551-2012ф
Цена:
Тема: Суспільний устрій Римської аристократичної республіки
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика суспільного ладу Стародавнього Риму періоду Республіки 4 2. Правове положення вільних категорій населення 7 3. Особливості суспільно-правового становища невільних категорій населення 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Стародавній Рим вніс видатний вклад у світову культуру, в тому числі правову. Античний спадок в сфері філософії, права, державності склав основу європейської цивілізації. В зв’язку з цим проблематика державності стародавнього Риму займає особливе місце в історії держави і права. Особливо примітна і повчальна історія Риму, який перетворився з невеликого міста-держави в світову державу і змінив декілька форм правління (час «царів», періоди аристократичної республіки, монархії). Римський суспільний устрій також має свої особливості, без вивчення яких неможливо сформувати уявлення про історію держави і права Стародавнього Риму. Предмет роботи – суспільний лад Стародавнього Риму. Мета роботи – вивчити суспільний устрій Римської аристократичної республіки. Завдання роботи: ? дати загальне уявлення про суспільний устрій Стародавнього Риму часів республіки; ? охарактеризувати суспільно-правове положення вільних категорій населення Стародавнього Риму; ? визначити невільні категорії населення Стародавнього Риму, їхнє положення в суспільстві.  
Объём работы:
12
Выводы:Виникнення держави в формі аристократичної республіки в Стародавньому Римі було зумовлено розпадом римської общини, зміну полісу прийшла держава. В періодизації суспільно-державного устрою Стародавнього Риму виділяють три етапи – царський період (VIII ? VI ст. до н. е.); період республіки (509 - 27 р. до н. е.); період Імперії (27 р. до н. е. ? 476 р. н. е.). Виникнення держави і формування суспільного ладу в Стародавньому Римі пов’язані з реформами рекса Сервія Тулія, які поклали в основу общинної організації Риму майновий і територіальний принципи. Все вільне населення Риму було розділено на майнові розряди, а населення було розподілено на територіальні округи ? триби. Зміцнення соціальної бази республіканської державності, однак, не завадило впровадженні аристократичної форми республіки, для якої характерна поява особливої суспільної групи із представників об'єднаної патриціансько-плебейської служивої аристократії. Серед класу вільного населення Риму виділялися повноправні (сходили до складу римської общини, зараховані до курій, належали до роду – нобіли, муніципали); обмежені в правах (спадкова залежність від патрона, повноправного члена общини ? клієнт, плебей, перегрини, латини); неповноправні. Раби становили невільне населення Стародавнього Риму. Вони вважалися речами, були не суб'єктом права, а його об'єктом. Розрізнялися державні раби і раби приватних осіб. Державні раби були в кращих умовах (мали своє господарство, могли придбати власність). Особливий стан належав вільновідпущеникам (відпущені на волю раби).  
Вариант:нет
Литература:1. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Л. М. Бостан, С. К. Бостан // 2-е вид. перероб. й доп. ? К. : Центр учбової літератури, 2008 ? 730 с. 2. Васильева Т. Г. Римское право : конспект лекций / Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева. – М. : 2008. ? 160 с. 3. История государства и права зарубежных стран : учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра // 4-е изд., перераб. и доп. ? М. : ТК Велби, 2003. ? 496 с. 4. Ковалев С. И. История Рима : курс лекций / С. И. Ковалев // под ред. Э. Д. Фролова; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. ? 2-е изд., испр. и доп. ? Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. ? 742 с. 5. Кудинов О. А. История государства и права зарубежных стран : учебно-практическое пособие / О. А. Кудинов // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. ? М. : МЭСИ, 2004. ? 305 с. 6. Кучма В. В. Государство и право Древнего мира и Средних векав. В двух частях / В. В. Кучма. ? Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. ? 548 с. 7. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчаль¬ний посібник / В. С. Макарчук // Вид. 4-те, доп. ? К. : Атіка, 2004. ? 616 с. 8. Новицкий И. Б. Римское право / И. Б. Новицкий // Изд. 7-е стереотип¬ное. ? М., 2002. ? 310 с. 9. Трофанчук Г. Л. Історія вчень про державу та право : навч. посібн. для дистанц. на¬вчання / Г. Л. Трофанчук. ? К. : Ун-т „Україна", 2004. ? 210 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)