Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»БЖД / ЦО»

Контрольна робота з дисципліни "ОБЖД", НАУ, 1 курс

Карточка работы:2891-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "ОБЖД", НАУ, 1 курс
Предмет:БЖД / ЦО
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача № 1 Бригада мулярів в квартирі (об’ємом V) проводить ремонт, зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125. У зв’язку з тим, що на відстані X від будинку розташована будівля дитячого садка, в якому нерідко відкриті вікна чи кватирки, в квартирі, що ремонтується, вікна відкривати не стали. Визначити в момент, коли пофарбувались всі поверхні, що підлягали фарбуванню загальною площею Sф (момент максимальних випаровувань) концентрацію в квартирі і-тої шкідливої речовини (ШР), що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в цей час без індивідуальних засобів захисту органів дихання, а також, чи допустима концентрація ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку висотою H та площею устя Sу, біля вікон дитсадка. Відомо, що в зазначений період через вентиляційну шахту з квартири витягується 35 % максимальних випаровувань (?ш = 0,35) а ще 10 % через щілини в дверній коробці надходять до сходинкової клітки. Газоповітряна суміш виходить з устя шахти зі швидкістю ?о. Задача № 2 В приміщенні знаходяться N1 персональних комп’ютерів (ПК) у яких вентилятори створюють рівні шуму ?1 = 57 дБ та N2 ПК, вентилятори котрих шумлять з рівнем ?2 = 59 дБ. Крім того в приміщенні знаходяться N3 принтерів, що утворюють шум з рівнем ?3 = 63 дБ та N4 – з рівнем ?4 = 68 дБ. Визначити загальний рівень шуму ?о в приміщенні від усіх джерел шуму та порівняти його з нормованим ?н для даного приміщення. Розрахувати рівень шуму L біля відкритих вікон житлової будівлі дитячого будинку, розташованого на відстані r від даного приміщення, для випадків коли вікна в останнього закриті (Lв.з.) та коли вони відкриті (Lв.в.).Переважаюча частота загального шуму становить f, а фактор його направленості G. Порівняти розраховані в обох випадках рівні шуму біля вікон дитбудинку з максимально допустимими рівнями (LАдоп) для житлової забудови в денний час.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Необхідність того, що забезпечує самозабезпечення 3 Проблеми взаємодії людини та машини 5 Задача № 1 8 Задача № 2 12 Список використаної літератури 15  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для дистанційного навчання / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – К. : Університет «Україна», 2005. – 264 с. 2. Желібо Є.П. До питання про культуру безпеки / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак // Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти». – Ірпінь : Національний університет ДПС України. – 2011. – С. 224-229. 3. Крылов А.А. Человек в автоматизированных системах управления / А.А. Крылов. ? Л. : Изд-во ЛГУ, 1972. ? 192 с. 4. Макклелланд Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд // Пер с англ. – ООО «Питер Пресс»; научн. ред. проф. Е.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2007. ? 672 с. 5. Резчиков Е.А. Проблемы безопасности в системе «человек – машина – среда» / Е.А. Резчиков // Безопасность жизнедеятельности. – 2008. – №4. – С. 2-12. 6. Сабітова О.А. Взаємозв’язок людського фактору з системою «людина – машина» / О.А. Сабітова, Б.М. Коржик // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – К. : Держбуд України. – 2011. ? № 95. – С. 345-348. 7. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов. – К. : Либідь, 2002. – 264 с. 8. Холлифорд С. Мотивация : практическое руководство для менеджеров / С. Холлифорд, С. Уиддет // Пер с англ. ? ООО «Пароль». – М. : ГИППО, 2008. ? 354 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)