Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Особливості правового становища акціонерних товариств: проблеми

Карточка работы:3195-2012ф
Цена:
Тема: Особливості правового становища акціонерних товариств: проблеми
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прийняття 17 вересня 2008 року Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 29 квітня 2009 року, стало одним із довгоочікуваних та необхідних кроків на шляху вдосконалення діяльності акціонерних товариств в Україні. Зазначений Закон містить низку нових положень і понять щодо правових основ, які регулюють господарську діяльність акціонeрних товариств та корпоративних відносин.  
Объём работы:
6
Выводы:У ст. 79 «Припинення акціонерного товариства» визначено, що акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Тобто не вживаючи термін «реорганізація», закон перелічує чотири її шляхи (краще б форми). Але наступна ст. 80 «Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства» вже об’єднує п’ять форм.  
Вариант:нет
Литература:1. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384. 2. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін. і допов. – К. : Правова єдність, 2008. – 766 с. 3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 312 с. 4. Вінник О.М. Договори акціонерного товариства / О.М. Вінник // Юрид. Україна. – 2009. – № 11–12. – С. 216–227. 5. Виговський О. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / О.І. Виговський. – К. : Юстиніан, 2009. – 880 с. 6. Жорнокуй Ю.М. Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти Текст / Ю.М. Жорнокуй // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 48. – С.32-40. 7. Єфименко А. П. Акціонерні угоди: панацея чискринька Пандори? / А.П. Єфименко // Юридичнийрадник. – 2008. – № 4. – С. 26–29. 8. Щербина В.С. Поняття та зміст правового режиму майна суб’єктів господарювання / В.С. Щербина // Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 71 79.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)