Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Сутність та порядок реорганізації комерційних банків

Карточка работы:54033б
Цена:
Тема: Сутність та порядок реорганізації комерційних банків
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 2 1. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків 3 2. Порядок ліквідації банків 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвинута ринкова економіка об'єктивно вимагає наявності адекватної фінансової системи, що забезпечує напрямок грошових потоків від власників вільних коштів особами, що володіють капіталом, а також оперативне переміщення грошових активів між учасниками господарських відносин для розрахунків по угодах. Банківська система є однієї з найважливіших і життєво важливих для господарського життя будь-якої країни систем. Стійкість цієї системи забезпечує стійкість економіки в цілому. Разом з тим у переважній більшості країн з ринковою економікою банки створюються і функціонують як підприємницькі структури, що забезпечує їхню активність (виключенням є центральні банки, що виконують роль емісійного центра й у зв'язку з цим функціонують як публічні установи). Двоїсте положення банків визначає необхідність особливого підходу до державного регулювання їхньої діяльності, задачами якого є забезпечення стабільності і надійності банків, залучення їх до рішення важливих народногосподарських задач, і, одночасне забезпечення визначеної волі і самостійності банків як підприємців, створення умов для конкуренції на ринку банківських послуг. Правове регулювання банківської діяльності в результаті цього будується на сполученні приватно-правового і публічно-правового методу регулювання, причому другий має тенденцію до переваги.
Объём работы:
12
Выводы:Україна нині переживає нелегкий період переходу до регульованої ринкової економіки, тому становлення і розвиток національної банківської системи відбувається у складних кризових умовах. Успіх державної політики країни в цілому великою мірою залежить від стабільності її банківської системи. В умовах переходу від жорсткої адміністративної системи управління економікою до ринкового господарства саме банківська система покликана забезпечити економічно виправданий розподіл фінансових ресурсів, стимулювати конкурентні відносини, приватизацію державного майна, перебудову ціноутворення та цінових пропорцій. Як свідчить практика, нестабільність банківської системи, кризи банків мають тяжкі економічні наслідки. Тому для створення стабільної банківської системи і функціонує банківське регулювання.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. 2. Киреев О.И. “Внутрішній аудит у комерційному банку” – Київ, 2001 3. Кротюк В., Карчева Г., Кір’ян О. Основні тенденції в діяльності банків України в III кварталі 2001 року//Вісник Національного банку України. — 2001. — № 12. — С. 2.-6. 4. Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг // Фінанси України. – 2003. - №3. – С.133-139. 5. Олексієнко М., Романик М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 5. 6. Осташ С. Денякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку// Вісник НБУ. –2001. - №2. – С. 47-49. 7. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101. 8. Сива Т. Конкуренція на ринку банківських послуг// Фінанси України. –2002. - №7. – С. 98 –101. 9. Синки Джозеф Ф. - мл. Управление финансами в коммерческих банках: Перевод с англ. / Под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинскера. - М.: Calallaxy, 1994. - 820 с. 10. Структура зобов’язань банків України за станом на 01.10.2002 р. // Вісник НБУ. – 2002. - №12. – С.14-15. 11. Терпило В. Сучасні банківські технології у сфері готівкового обігу: етапи становлення та перспективи розвитку // Вісник НБУ. —1999 (грудень). 12. Тимоти У. Кох. Управление банком. - Уфа: Спектр, 1993, ч.2. -164с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (184)