Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Специфіка організації навчального процесу у вищих навчальних закладах

Карточка работы:3605-2012ф
Цена:
Тема: Специфіка організації навчального процесу у вищих навчальних закладах
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови т компартивістика
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Завдання І. 3 1. Методика проведення лекцій. Різновиди лекцій: вступна, пояснення нового матеріалу (вивчення творчості письменника), оглядова та інші 3 2. Методика проведення семінарських, практичних занять, диспутів, дискусій, колоквіумів, круглих столів як форм навчально-виховного процесу 5 3. Особливості підготовки викладача до занять (підбір літературного та літературознавчого матеріалу, розробка блоків запитань-відповідей, тестових завдань до тексту твору, історико-літературного, теоретичного, критичного матеріалу тощо). 10 4.Форми контролю знань студентів (поточний, підсумковий) 12 Завдання ІІ. 13 1. Розробка лекційного заняття 13 2. Розробка семінарського заняття до лекційного 21 3.Розробка текстових завдань до лекційно-семінарського заняття 23 Список використаної літератури 25  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:4
Литература:1. Галузяк В. Педагогіка : Навч.посіб. / В.Галузяк, М.Сметанський, В.Шахов. – Вінниця : РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2005. – 566 с. 2. Корсак К. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи / К. Корсак, Т.Зінченко // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 75 – 80. 3. Маковська О. Практичні заняття як форма навчально-виховного процессу у фаховій підготовці майбутнього викладача вищого навчального закладу Електронний ресурс / О. Маковська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/.../Makov.pdf. 4. Мачинська H. Деякі аспекти діяльності викладача при підготовці і читанні лекцій Електронний ресурс / Н. Мачинська // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...8/.../29.pdf. 5. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 6. Ортинський В. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. ? 472 с. 7. Потапенко О. Лінгводидактика ?Курс лекцій? : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладі / О.Потапенко, Л.Кожуховська, Т.Товкайло. – К. : Міленіум, 2005. – 402 с. 8. Професійна компетенція вчителя української мови і літератури. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» / Уклад. О.Семеног. – К. : Глухів: РВВ ГДПІ, 2003. – 49 с. 9. Швець Є. Організація поточного та підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання Електронний ресурс / Є.Швець, Д.Швець // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2010. – Випуск 42. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.../ VISNIK_42_25.pdf. 10. Яценко Т. Екзистенціальні особливості поглибленого вивчення української літератури в умовах профільного навчання Електронний ресурс / Т. Яценко // Теоретична і дидактична філологія. – 2011. – Випуск 10. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua /portal/.../554_561.pdf.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)