Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Курсова робота з дисципліни "Аудит", НАУ, 2 курс

Карточка работы:4466-2013ф
Цена:
Тема: Курсова робота з дисципліни "Аудит", НАУ, 2 курс
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Інша
Тип:Курсова робота
Задание:Курсова робота складається з п’яти завдань: Розробити лист пропозицію та лист зобов’язання. Скласти договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. Скласти програму та план аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. Скласти робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. Скласти аудиторський звіт та аудиторський висновок по результатам перевірки.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Лист-пропозиція про проведення аудиту 2 Лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту 3 Договір № 335 на проведення аудиту 4 План аудиту 14 Програма аудиторської перевірки, підприємства недержавної форми власності «Назарія» аудиторською фірмою «Практик» 16 Аудиторський звіт 17 Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми «Практик» за результатами аудиту діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Назарія» за 2012 рік 24 Список використаної літератури 27  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
25
Выводы:
Вариант:6
Литература:1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-5 // Відомості Верховної Ради України. ? 2011. ? №13-14. ? Ст. 112. 2. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. ? 1993. ? №23. ? Ст. 243. 3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. ? 1999. ? №40. ? Ст. 365. 4. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, від 30.11.99 р. №291 : Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99 р. №291 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 09.12.2011 р. №1591 : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 6. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: видання 2006 року – Київ: Аудиторська палата України, 2006. ? 1152 с. 7. Аудит і ревізія підприємницької діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 416 с. 8. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 0501 / Загородній А.Г., Єлісєєв А.В., Корягін М.В. та ін. // Нац. ун-т «Львів. політехніка». ? Львів, 2008. ? 362 с.: табл. 9. Аудит : учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М. : ЮНИТИ ? ДАНА, 2009. – 655 с. 10. Бардаш С.В. Контроль і ревізія : практикум. / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко. ? Житомир : ЖІТІ, 2009. ? 384 с. 11. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. – К. : Знання, 2010. – 402 с  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)