Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс

Карточка работы:4925-2013ф
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни "Менеджмент", МАУП, 4 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Ознайомлення з базою практики 4 2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства 5 3. Вивчення організаційної структури 9 4. Дослідження системи менеджменту 10 5. Аналіз робочого дня керівника 12 6. Вивчення системи внутрішніх комунікацій 14 7. Аналіз інформаційного забезпечення діяльності керівників 16 8. Участь у зборах колективу та засідання керівництва 19 9. Аналіз стану охорони праці на підприємстві 19 10. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства 22 11. Індивідуальне завдання: на основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі 24 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Додатки 31  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Метою проходження виробничої практики на підприємстві XXXX було оволодіння сучасними методами та управлінськими процедурами менеджменту для аналізу діяльності підприємства. Основним завданнями практики були: ознайомлення з базою практики, бізнес-планом підприємства, вивчити організаційну структуру підприємства, дослідити систему менеджменту, провести аналіз робочого дня керівника, вивчити систему внутрішніх комунікацій, проаналізувати інформаційне забезпечення діяльності керівників, прийняти участь у зборах колективу та засідання керівництва, проаналізувати стан охорони праці на підприємстві, ознайомитись з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та на основі діючої системи мотивації запропонувати ефективні заходи мотивування в колективі підприємства. Отже, базою проходження практики є Товариство з обмеженою відповідальністю XXXX, яке створювалося з метою забезпечення кухонним посудом відомих світових брендів мешканців столиці та інших регіонів України.  
Объём работы:
26
Выводы:Таким чином, пріоритетним напрямком XXXX є оптова торгівля керамічним, скляним, емальованим та алюмінієвим посудом. Запорукою успішної роботи підприємства є прямі поставки від вітчизняних та зарубіжних виробників, коло яких постійно розширюється. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на зміни ситуації на ринку, а отже, і на запити кожного клієнта, тим самим постачати покупцям найширший асортимент за мінімальними цінами. XXXX визнаний лідер на регіональному ринку емальованого посуду. Підприємство є офіційним представником на Україні таких підприємств як «AVSAR enamel» Туреччина і «Metalac» Сербія. Досить великі складські приміщення дозволяють постійно підтримувати на складах понад 10000 найменувань потрібного покупцям товару в необхідній кількості, а завдяки широкому парку власного автотранспорту підприємство здійснює доставку товару по всьому Київському регіону в короткі терміни. Підприємство є досить відкритим та з демократичним підходом управління. Кожного року менеджмент підприємства вдосконалює систему управління та запроваджує нові підходи до мотивації персоналу. Запорукою успіху організації керівництво підприємства вважає бездоганний сервіс та ефективне планування у коротко- та довгостроковому періоді.  
Вариант:нет
Литература:1. Бурцева Т.А. Управление маркетингом : учеб.пособ. / Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. – М. : «Экономистъ», 2005. – 271 с. 2. Васина Д.В. Мотивация трудовой деятельности : учеб.пособие / Д.В. Васина. – М. : МАРТИТ, 2010. – 65 с. 3. Гірченко Т.Д. Маркетинг : навчальний посібник / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – К. : Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с. 4. Зиновьев И.Ф. Формирование и реализация кадрового єкономического потенциала в аграрной сфере : монография / И.Ф. Зиновьев. – Симферополь : Феникс, 2008. – 407 с. 5. Колот А.М. Мотивація персоналу : підруч. / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с. 6. Лейхиф Дж.М. Бизнесс-коммуникации / Дж.М. Лейхиф, Дж.М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 7. Механізм мотивації управлінського персоналу : наук. вид. / М.С.Дороніна, Л.О. Сасіна, В.М. Лугова, Г.М. Надьон. – Харків : АдвА , 2010. – 240 с. 8. Николаева Ж.В. Основы теории коммуникации : уч.-метод. пособ. / Ж.В. Николаева. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2004. – 274 c. 9. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.О. Примак. – К., 2004. – 26 с. 10. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент : уч.-метод. пособ. / В.Е. Рева. – Пенза : Изд. ПГУ, 2003. – 161 с. 11. Скуратовская Н.С. Инвестиции в культуру: влияние корпоративной культуры на финансовые показатели компании / Н.С. Скуратовская // Мотивация и оплата труда . – 2007. -№1. – С. 56-64. 12. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда / под ред.: Д. Бергер, Л. Бергер ; пер. с англ.. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 761 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)