Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", АМУ, 3 курс

Карточка работы:5268-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", АМУ, 3 курс
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Практичне завдання 1. Скласти бухгалтерські проведення по господарським операціям. 2. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку. 3. Визначити обороти по дебету та по кредиту рахунків, а також визначити сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. 4. Скласти оборотно-сальдову відомість. 5. Дати економіко-правову характеристику рахунків та назвати тип господарської операції та її вплив на підсумок балансу. 6. Назвати первинні документи, якими оформлюються названі господарські операції. Дані про підприємство: Мале підприємство «Обрій» займається реалізацією продовольчих товарів населенню в роздріб. Сальдо на рахунках на 01.01.2013 склало: 1. Основні засоби – 2000 грн. 2. Амортизація основних засобів – 500 грн. 3. Товари в торгівлі – 10000 грн. 4. Торгова націнка – 2000 грн. 5. Каса в національній валюті – 20 грн. 6. Поточний рахунок в національній валюті – 2000 грн. 7. Розрахунки з покупцями та замовниками – 4500 грн. 8. Розрахунки по оплаті праці – 1500 грн. 9. Розрахунки за страхуванням (сальдо кредитове) – 700 грн. 10. Розрахунки з бюджетом (сальдо кредитове) – 500 грн. 11. Розрахунки з постачальниками – 10000 грн. 12. Статутний фонд – 3320 грн. За І квартал 2013 року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції (табл. 1).
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Практичне завдання 3 Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 16 Список використаної літератури 25  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:4
Литература:1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій Текст : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. 2. Васюта-Беркут О. І. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська ; за заг. ред. В. Б. Захожая. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 176 с. 3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. пос. / Ю. А. Веригa. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 396 с. 4. Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посібник / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. – К. : КНЕУ, 2002. – 370 с. 5. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навчальний посібник / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 268 с. 6. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія : навч. посібник / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 454 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (379)