Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Загальна психологія - контрольна

Карточка работы:5379б
Цена:
Тема: Загальна психологія - контрольна
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Дайте визначення понять: 1) "закономірності навчання"; 2) "рушійні сили навчання". 2. Визначте істинність або хибність наведених положень, обґрунтувавши свою точку зору (у разі потреби наведіть правильну відповідь): 1) людина визначена наперед у своєму розвитку, виховання і середовище відіграють додаткову роль; 2) сучасна наука про становлення і розвиток особистості ґрунтується на понятті багатофакторності розвитку; 3) особистість успадковує психічні властивості та риси характеру; 4) під спадковістю розуміють відтворення нащадками соціальних рис та якостей. 3. Розкрийте сутність принципу природовідповідності у вихованні і визначте його місце в системі інших принципів. 4. Доповніть схему організаційних форм навчання: 5. Використовуючи психологічні та педагогічні знання, обґрунтуйте своє розуміння висловлювання А. Франса: "Щоб перетравити знання, треба поглинати їх з апетитом". Список використаних джерел:
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:10
Литература:1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. 2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 3. Оконь В. Введение в общую дидактику/Пер. с польск. Л.Г. Кашкуревича. - М., 1990. - 320 с. 4. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,1996. - 432с, ил. 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. 6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - 4-е изд. - М.:Гардарики, 1999. 7. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М.: Педагогика, 1971. – 351с. 8. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2003. - 560 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)