Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Безпека банків як одна із умова ефективності їх діяльності

Карточка работы:53772б
Цена:
Тема: Безпека банків як одна із умова ефективності їх діяльності
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Основні концептуальні положення комплексної системи безпеки інформації банку 4 2. Вирішальна роль людського фактору в системі збереження державної та комерційної таємниці 8 3. Варіант організації штатної структури служби безпеки банку 10 4. Сучасні вимоги до підготовки спеціалістів служби безпеки 13 Висновок 15 Список використаної літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Безпека банків є однією із складових частин економічної безпеки держави. Остання складається з багатьох напрямів організаційно-управлінської діяльності держави, в тому числі і зі створення сприятливого клімату для розвитку підприємницької діяльності, і на цій основі забезпечення різноманітних потреб суспільства, різних верств населення та окремого громадянина. Найпершою потребою особи, різних груп населення та суспільства в плані економічної безпеки є захист від кримінальних економічних посягань на їх свободу, майно та інтереси. Необхідно усвідомити, що всі види ризиків і загроз настільки між собою пов’язані, що іноді відділити їх один від одного неможливо. Наприклад, економічна експансія, яка проявляється через надмірний імпорт товарів та інші загрози економічному розвитку країни, призводить до зниження виробництва, згортання галузей народного господарства країни, підвищує залежність її економіки від поставок з інших держав, зменшує кількість робочих місць, пригнічує власне виробництво, розвиток продуктивних сил, створює сприятливе середовище для виникнення різноманітних загроз як для підприємництва, так і для економічної безпеки держави в цілому. Сюди ж можна віднести демографічні, енергетичні, сировинні та інші загрози. Таким чином, ми встановили, що безпека банків є невід’ємною частиною економічної безпеки держави. Вони тісно пов’язані між собою і впливають одна на одну. Разом із тим, об’єктно-технологічний зміст безпеки банків, в тому числі в контексті побудови організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки, має свій, до певної міри декілька вужчий, відособлений предмет та методи вирішень проблем безпеки банківської діяльності. Виходячи з цього, сформулюємо поняття безпеки банків. Безпека банків – це сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних, технологічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення потенційних загроз та створення умов для забезпечення ефективного функціонування банків до їх цілей та завдань.
Объём работы:
15
Выводы:Значення інформації на сучасному етапі розвитку людства безумовно важливе. Інформація сьогодні уже розглядається не тільки, як спосіб одержання різних відомостей, але й як продукт продажу. Тому проблема її збереження постала дуже гостро. А особливо це стосується інформації з обмеженим доступом, яка може бути віднесена до комерційної та державної таємниці. Проблема захисту інформації та несанкціонованого доступу до неї прийняла антагоністичний характер в постановці, відомій із теорії гри. Стосовно проблеми захисту інформації це означає, що для її рішення необхідна не просто розробка окремих механізмів захисту, а організація цілого комплексу заходів по захисту в широкому розумінні цього питання, т.т. використання спеціальних засобів, механізмів і заходів з метою попередження втрати інформації. Аналіз стану справ в області захисту інформації показує, що у розвинутих країнах склалася достатньо сформована концепція та інфраструктура захисту, основу якої складають: - дуже розвинутий арсенал технічних засобів захисту, які створюються на промисловій основі; - значна кількість фірм, які спеціалізуються на вирішенні питань захисту інформації; - досить чітка система концептуальних поглядів на цю проблему; - наявність значного практичного досвіду. Але безумовно, як засвідчує зарубіжна преса, загрози для інформації не тільки не зменшуються, але й мають досить стійку тенденцію до зростання.
Вариант:нет
Литература:1. Положення про технічний захист інформації в Україні, затверждено Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99. \ 2. Положення про режимно-секретні органи на підприємствах, в установах і організаціях, затверждено постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року № 609. 3. Э.Соловьев Коммерческая тайна и ее защита. 1996 г. 4. Ронин Р. Своя разведка: Способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации: Практическое пособие. OCR Палек, 1998 г. 5. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с. 6. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К.: КВІЦ, 1999. – 464 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)