Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", КРОК, 3 курс

Карточка работы:6031-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Бухгалтерський облік", КРОК, 3 курс
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Дати відповіді на питання: 1. Наведіть особливості бухгалтерського обліку в Інтернаціональній моделі обліку. 2. Визначення основних засобів згідно МСБО 16, на скільки класів класифікують основні засоби за МСБО? 3. Облік податку на прибуток за МСБО 12 Розв'язати задачу: Підприємство придбало нематеріальний актив, собівартість якого складає 75000 тис., ліквідаційна вартість – 0, термін корисного використання – 4 роки. Розрахуйте амортизацію цього нематеріального активу прямолінійним методом.
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:1. Наведіть особливості бухгалтерського обліку в Інтернаціональній моделі обліку 3 2. Визначення основних засобів згідно МСБО 16, на скільки класів класифікують основні засоби за МСБО? 7 3. Облік податку на прибуток за МСБО 12 8 Задача 11 Список використаних джерел 12  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:6
Литература:1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_012 2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014 3. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 4. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посібник / І. В. Жолнер. – К. : НУХТ, 2012. – 335 с. 5. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 205 с. 6. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2004. – 447 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)