Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Проектування закладу готельного господарства в м. Чернівці

Карточка работы:6256-2013ф
Цена:
Тема: Проектування закладу готельного господарства в м. Чернівці
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 1 Техніко-економічне обгрунтування проекту 4 1.1 Характеристика району, де планується розмістити заклад, та обґрунтування вибору місця будівництва 4 1.2. Аналіз існуючого ринку готельних послуг 7 1.3 Дослідження контингенту потенційних споживачів 8 1.4 Обґрунтування переліку надаваних послуг 12 1.5. Обґрунтування технічної можливості будівництва проектованого підприємства 14 2 Організаційно-технологічний розділ 15 2.1 Моделювання сервісно-виробничого процесу підприємства, що проектується 15 2.2.1 Організація надання послуг відповідною службою 17 2.2.2 Визначення складу та площі приміщень певної групи 18 2.3 Проектування закладів ресторанного господарства на підприємстві готельного господарства 19 2.3.1 Організація харчування мешканців проектованого закладу 19 2.3.2 Розробка виробничої програми закладу ресторанного господарства 19 2.3.3 Розрахунок добової кількості сировини 31 2.3.4 Характеристика та розроблення загальної структурно-технологічної схеми виробництва закладу харчування 34 2.3.5 Проектування виробничого цеху закладу харчування 35 2.3.5.1 Складання денної виробничої програми цеху та розрахунок необхідної кількості працівників 35 2.3.5.2 Організація роботи виробничого цеху 36 2.3.5.3 Підбір обладнання та розрахунок площі цеху 39 2.4 Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому об’єкті 40 2.5 Визначення загальної площі підприємства, що проектується, його конфігурації та поверховості 42 2.6 Розробка об’ємно-планувального рішення проектованого готелю 44 Висновки та пропозиції 47 Список використаної літератури та Інтернет-ресурсів 48 Додатки 50  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Готель – класичний тип підприємств розміщення, що регулярно чи епізодично надає туристам місця для ночівлі, і якому притаманні специфічні ознаки: - номерний фонд, що перевищує визначений мінімум; - набір обов’язкових послуг прибирання номерів і санвузлів, щоденне заправлення ліжка, обслуговування в номерах; - визначений асортимент додаткових послуг. Розташування проектованого закладу готельного господарства найкращим буде в районах, наближених до центру міста, щоб жителі готелю могли зручно діставатись до основних пам’яток культури, спортивних чи культурно-масових заходів, театрів та інших об’єктів туристичного інтересу. Метою даної роботи є проектування закладу готельного господарства в м. Чернівці. Завданнями дослідження є: - вибір та обґрунтування розміщення закладу готельного господарства у планувальній структурі міста; - визначення зовнішньої організації функціональних елементів готелю; - розрахунок номерного фонду залежно від категорії готелю; - розрахунок потужності закладу ресторанного господарства в залежності від категорії готелю; - підбір і розрахунок технологічного і допоміжного обладнання та устаткування; - визначення економічної ефективності пропонованих рішень. Об’єкт дослідження: готель ділового призначення у м. Чернівці. Предмет дослідження: проект готелю 3* на 70 номерів. Інформаційна база дослідження: наукова література в галузі економіки, туризму та готельно-ресторанного господарства, статті в періодичній пресі та матеріали мережі Інтернет. Методи дослідження обрані відповідно меті та завданням дослідження та включають в себе загальнотеоретичний метод, методи аналізу та синтезу, а також економіко-статистичні методи.  
Объём работы:
45
Выводы:Результатами першого розділу проекту стали: - вибір місця розташування проектованого закладу готельно-ресторанного господарства; - аналіз соціологічних даних щодо рівня попиту на дані послуги - аналіз конкуренції та конкурентів; - визначення основної концепції на проектування; - складання основної маркетингової концепції. Результатами другого розділу проекту стали: - визначення основних цехів, вибір обладнання, проектування технологічних ліній; - визначення площ основних приміщень, розрахунок загальної площі проектованого закладу, поверховості будівлі; - розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм ведення процесу; - розроблення об’ємно-планувального рішення закладу та комунікаційного забезпечення технологічного устаткування. Обслуговування споживачів закладу ресторанного господарства здійснюють за меню («а ля карт», «табльдот», «шведський стіл», циклічне меню) До асортименту страв меню включаються фірмові, авторські страви, що відповідають і найбільш ефективно відображають концепцію закладу. Основною готельною послугою є надання місця для проживання. Також до готельних послуг можна віднести надання трьохразового (двох або одноразового) харчування, зміна постільної білизни, зберігання речей жильців, надання побутових та інших приладів (телевізор, холодильник, праска, інше), надання безплатних та платних додаткових послуг. Таким чином, в роботі було сплановано готель 3* в м. Чернівці на 70 номерів, а також розраховано окремі групи приміщень готелю та ресторану і проаналізовано загальні засади їх діяльності. Для подальшого вдосконалення діяльності готелю можна запропонувати розширення асортименту додаткових послуг шляхом проведення тематичних екскурсій, анімаційних заходів, розважальних та пізнавальних програм. На прилягаючій території можна розташувати спортивний та дитячий майданчики, тенісні корти та столи. Що стосується вдосконалення послуг харчування, то можна запропонувати виїзне кейтерингове обслуговування гостей готелю та жителів міста, а також влаштовувати святкові вечері з приводу Нового року, Різдва та інших свят, впроваджувати інші види ресторанного обслуговування. Також гостям можуть бути цікаві майстер-класи від шеф-кухаря, дні національних страв різних країн, а також можна запровадити акційні ціни на страви з сезонних овочів та фруктів.  
Вариант:нет
Литература:1. ДБН АВ.2.2.–3-97. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. 2. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. 3. ДБН В.2.2-25-2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). 4. СНиП ІІ-Л.8-71 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования». 5. ДСТУ Б А.2-4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) «Основні вимоги до робочої документації». 6. ДСТУ 4281-2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 7. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. 8. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги. 9. СНиП 2.01.02 – 85 Противопожарные нормы. 10. СНиП 2.04.05–91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 11. ДНАОП 7.1.30-1.02-96 (НПАОП 55.0-1.02-96) Правила охраны труда для предприятий общественного питания. 12. СП2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 13. СанПин 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. 14. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутворення, конкуренцiя, державне регулювання : навч. посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2006. – 352 с. 15. Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнесa / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. 16. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко ; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К. : Центр учбової літератури. 2007. – 280 с. 17. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / О. П. Ефимова. – М. : Новое знание, 2004. – 392 с. 18. Завадинська О. Ю. Організація ресторанного господарства за кордоном : навч. посіб. / О. Ю. Завадинська, Т .Є. Литвиненко. – К. : КНТЕУ, 2004. – 200 с. 19. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. – Х. : Фактор, 2002. – 752 с. 20. Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с. 21. Державний статистичний щорічник України за 2011 рік : Електронний ресурс – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2012/11_2012/sz_Ukr_2011.zip 22. Статистичний збірник «Готелі та інші місця для тимчасового проживання» за 2010 рік : Електронний ресурс – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/poslugi/got_%202010.zip 23. Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування в Україні» за 2011 рік : Електронний ресурс – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2012/09_2012/bl_kzr_2011.zip 24. Дані Головного управління статистики в Тернопільській області: Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.te.ukrstat.gov.ua/    
Дополнительная информация:Робота має оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14, інтервал - одинарний. Креслення відсутні. До роботи додається продуктова відомість.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)