Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Безоплатна правова допомога у кримінальних справах

Карточка работы:6278-2013ф
Цена:
Тема: Безоплатна правова допомога у кримінальних справах
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Право на безоплатну правову допомогу: міжнародний досвід 4 2. Правове забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні 7 3. Поняття та види безоплатної правової допомоги 10 4. Порядок надання безплатної правової допомоги у кримінальних справах 13 Висновки 16 Список використаних джерел 17  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У кожній демократичній державі, яка себе так ідентифікує, завжди на першому місці стоїть питання про створення механізму, який би забезпечив ефективний порядок як закріплення, так і забезпечення та захисту прав і свобод людини. Це необхідна умова для того, щоб державу міжнародне співтовариство визнавало саме як демократичну. Вимоги щодо забезпечення прав та свобод людини визнаються на рівні ООН, Європейського Союзу, інших відомих та авторитетних міжнародних організаціях, навіть у їх статутних документах. Слід вказати, що 2011 року проголошене Конституцією України право на безоплатну правову допомогу існувало лише в теорії, тобто мало суто декларативний характер, тобто не існувало чіткого механізму забезпечення відповідного права особі. Таким чином, можемо сказати, що норма залишалась «мертвою», була просто теоретичною конструкцією, на яку не можна було практично спиратися в суді. З прийняттям Закону «Про безоплатну правову допомогу» та Кримінально-процесуального кодексу ситуація кардинально змінилась. І хоча на практиці ще досі мають місце певні проблеми, однак їх вирішення лише справа часу. Таким чином, слід вказати на позитивні зрушення у правовому забезпеченні права особи на безоплатну правову допомогу у кримінальних справах. Що й буде зроблено у даному дослідженні.  
Объём работы:
14
Выводы:Отже, у ході проведеного дослідження щодо безоплатної правової допомоги у кримінальних справах я дійшла висновку, що із прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та Кримінально-процесуального кодексу відбулись кардинально позитивні зміни на правовому поприщі України, тобто на сьогодні запроваджений механізм реального втілення права, передбаченого Основним законом, для визначеної категорії осіб, яка в силу об’єктивних причин не може сама забезпечити собі захисника. При цьому захисник є необхідним учасником кримінального процесу, адже є особою, яка може фахово та професійно надати відповідну правову допомогу, що так необхідна підозрюваному, обвинуваченому, підсудному. Право на безоплатну правову допомогу передбачено Загальною декларацією права людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини, постійно застосовується Європейським Судом з прав людини, закріплене багатьма конституціями держав, деякі з яких були розглянуті у роботі. Надання безоплатної правової допомоги у кримінальних справах (має назву вторинної) здійснюється шляхом звернення особи, що має на це право згідно із законом, до Центру з надання безоплатної правової допомоги, який, у свою чергу, повинен надати цій особі захисника (із числа тих, що на постійній основі надають дані послуги чи тимчасово). Надання безоплатної допомоги у кримінальних справах також можливо шляхом звернення слідчого, прокурора до вказаного Центру у випадках, передбачених КПК України. Останній зобов’язаний надати особі захисника для здійснення представництва.  
Вариант:нет
Литература:1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року Електронний ресурс – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року Електронний ресурс – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 3. Основні положення про роль адвокатів від 1 серпня 1990 року Електронний ресурс – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_835 4. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. 6. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 червня 2011 року № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI // Голос України від 14.08.2012. – №№ 148-149. 8. Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України від 2 липня 2012 року № 967/5. 9. Про затвердження Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору : Наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2012 року № 636/5. 10. Гутник В. Право на безоплатну правову допомогу захисника у практиці діяльності Європейського Суду з прав людини / В. Гутник // Європейські перспективи. – 2011. – № 1. – С. 172–176. 11. Шаталюк С. Д. Конституційне забезпечення безоплатної правової допомоги – суттєва складова сучасної демократії / С. Д. Шаталюк // Наукові праці Чернівецького державного університету ім. П. Могили. – 2009. – Том 125. – С. 25–29. 12. Шубейкіна О. В. Удосконалення організації надання безкоштовної правової допомоги населенню Електронний ресурс / О. В. Шубейкіна // Вісник Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. 2012. – № 14 (185). – Ч. 1. – С. 240–245.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)