Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Вплив преси на громадськість

Карточка работы:6298-2013ф
Цена:
Тема: Вплив преси на громадськість
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 5 1.1. Види сучасних засобів масової інформації 5 1.2. Функціі засобів масової інформації 7 1.3. Особливості впливу преси на громадську думку 10 РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ 16 2.1. Програма дослідження 16 2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів 18 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми роботи. Із розвитком мас-медіа можливості інформаційного впливу на громадську думку значно зростають. У сучасному інформаційному суспільстві мас-медіа поступово оформилися в могутній засіб впливу на громадську думку і навіть інструмент її формування. Сучасна людина живе в інформаційному полі, одержує актуальну інформацію із усіх кутків світу, але тільки ту, яку надають засоби масової інформації (ЗМІ). Будь-який суспільний діяч тільки тоді існує для людей, якщо він репрезентований у ЗМІ. Прийнято вважати, що за допомогою мас-медіа можна створювати завісу обману й ілюзії – і ніхто не зможе відрізнити істину від неправди, реальність від підробки. Усі сфери суспільного життя споконвічно містять у собі інформаційно-комунікаційне начало, що проявляється в конкретно-історичних формах взаємодії, спілкування різноманітних суб’єктів суспільних відносин – конкретних людей, соціальних угруповань, інститутів. Важливого значення в сучасних суспільних процесах набуває громадська думка як домінуючий клімат, базисна структура поглядів, у цілому прийнятих у суспільстві. Останній аспект пов’язаний з тим, що думка може бути визначена як громадська тоді, коли її втілення сприймається меншістю, яка її не схвалювала. Така добровільна, хоча і неохоча, згода з волею уряду є ознакою народного уряду, який може добровільно існувати тоді, коли люди погоджуються з цілями й методами уряду, не погоджуючись із ним з конкретних питань. Тільки за цих умов меншість може прийняти правління більшості, знаючи, що консенсус із фундаментальних питань є непохитним, що й забезпечує її виживання. Дана проблематика розглядається такими західними авторами, як Х.-Б. Брозіус, Ф. Ессер, Е. Кац, П. Лазарсфельд, У. Ліпман, Е. Ноелль-Нойманн, В. Трольдаль, М. Шенк, Г. Штромайєр та ін. У вітчизняному науковому дискурсі ця проблема розглядається В.М. Бебиком, Ю.П. Сурміним, Н.В. Паніною, Г.Г. Почепцовим та ін. Сьогоднішні ЗМІ - це бізнес, головна мета якого, вилучення прибутку. На шляху до досягнення цієї мети використовуються всі засоби, що дозволяють залучити масову аудиторію. Об'єкт дослідження - процес впливу засобів масової інформації на громадську думку. Предмет дослідження - ЗМІ як інструмент впливу на свідомість людини. Метою даної роботи є вивчення аспектів впливу сучасних засобів масової інформації на громадську думку. Тому висувається гіпотеза в практичній частині дослідження, згідно з якою вікові обмеження знижують рівень сприйняття інформації зі ЗМІ. Дана мета досягається послідовним вирішенням таких завдань: - розглянути види сучасних ЗМІ; - виявити сутність впливу ЗМІ на громадську думку; - скласти програму дослідження; - провести дослідження й інтерпретувати його результати; - зробити висновки з проведеного дослідження. Методи дослідження: аналізу та синтезу; порівняльний; психодіагностичний; якісного та кількісного аналізу результатів дослідження. Експериментальною базою служить НУ «ОЮА», студенти перших та п’ятих курсів.  
Объём работы:
20
Выводы:У сучасному світі щодня відбувається маса різних подій, які постійно систематизуються, чинять психологічний вплив на соціум. Нам постійно необхідно отримувати і обробляти інформацію, що надходить: спочатку на примітивному рівні, потім все складніше і складніше, так як у міру надходження інформація приймає різноманітні значення, які людині іноді складно розпізнати самостійно. Засоби масової інформації (ЗМІ) вводять людини в курс справ по всьому світу, висвітлюють актуальну інформацію та суспільні проблеми. Завдяки розвитку ЗМІ, сучасна людина живе у світі, перенасиченому різноманітною інформацією. ЇЇ кругозір значно ширше, ніж у людини «до інформаційної» епохи, менш прив'язаний до культурного контексту своєї спільності. ЗМІ відкривають для сучасної людини різноманітний світ інших культур, світ природи і людського минулого, роблять його обізнаним у тому, що відбувається в інших країнах, перетворюють глядача, фактично, в очевидця, миттєво «переносячи» його в центр подій, скасовуючи простір і час у якості перешкод для отримання інформації. На підставі отриманих результатів можна зробити наступні висновки: 1. Основним джерелом інформації для молоді є Інтернет, в той час все більшого значення набуває телебачення. 2. Більшість молодого покоління газети не читає. Користується інтернетом. 3. Студенти старших частіше аналізують інформацію, отриману з джерел ЗМІ і формують про неї думку самостійно. Гіпотеза про те, що вікові обмеження знижують рівень сприйняття інформації зі ЗМІ-не підтвердилася. Як першокурсники, так і студенти п’ятого курсу активно використовують Інтернет, довіряють інформації лише деяких джерел ЗМІ. Що стосується формування думки через ЗМІ, то тут відзначений низький рівень. Дослідження показало, що засоби масової інформації займають велике місце в житті окремої людини і суспільства в цілому. Телебачення, радіо, друк, Інтернет, реклама стали основними джерелами інформації, що формують внутрішній світ людини. Якщо всього століття тому внутрішній світ людей формувався на основі їх особистого спілкування, професійної діяльності, подорожей, то сьогодні зовсім не потрібно бути дуже активною людиною, щоб дізнатися новини з іншого боку планети, нема чого виходити з дому для спілкування з людьми. У ході даного дослідження ми з'ясували, що студенти перших та п’ятих курсів майже щодня використовує ЗМІ в якості головного джерела інформації. Причому основним джерелом є Інтернет. ЗМІ мають величезний вплив на молодь, багато в чому формуючи їх життєву позицію і світогляд.  
Вариант:нет
Литература:1. Андриенко Е.В. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Е.В. Андриенко. – М. : Академия 2004 – 264 с. 2. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике: Теория и история / Ю.В. Василькова. – М. : Перспектива 2006 – 736 с. 3. Городенко Л.М. Засоби масової комунікації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми Електронний ресурс / Л.М. Городенко. - Режим доступу : http://disser.com.ua/content/242464.html. 4. Дзюба М.Т. Роль засобів масової інформації в формуванні громадської думки / М.Т. Дзюба // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ, 2008 р. - С. 77 – 81. 5. Жилавская И.В. От медиаобразовательной среды – к образованным медиа / И.В. Жилавская. - Белгород : Изд-во БГУ, 2007. 6. Колесников Ю.С. Прикладная социология / Ю.С. Колесников. Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 360 c. 7. Никулина О.М. Социальная педагогика : конспект лекций / О.М. Никулина, Л.Н. Смотрова. – М. : Высшее образование 2007. – 256 с. 8. Ноэлль-Нойманн Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. Ноэлль-Нойманн ; пер. с нем. – М. : Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с. 9. Павлина Мовчан. Медіа-конструювання та громадська думка Електронний ресурс / П. Мовчан // Журнал Верховної Ради України «Віче». - Режим доступу : http://www.viche.info/journal/961/ 10. Політологія : навчальний посібник / О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ , 2006. - 568 c. 11. Почепцов Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Почепцов. - К. : Альтерпрес, 2008. – 403 с. 12. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. - М.,1995. - С. 48-72. 13. Festinger L. Theorie der kognitiven Dissonanz / L. Festinger. – Stuttgart: Huber, 1978. – S. 247-363 14. Gleich U. Die Bedeutung medialer politischer Kommunikation fur Wahlen. Aktuelle Forschungsergebnisse / U. Gleich // Media Perspektiven. – 1998. – № 8. – S. 411-422. 15. Lazarsfeld P. The People’s Choice. How the Voter Makes up His Mind in a Presiden-tial Campaign / P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet. – N.Y.: Columbia University Press, 1968. – 187 р.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)