Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Контрольна робота з дисципліни "Кримінальний процес", КРОК, 3 курс

Карточка работы:6367-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Кримінальний процес", КРОК, 3 курс
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Теоретичні питання 26. Сутність, завдання та значення стадії виконання вироку. Набрання судовим рішенням законної сили та його наслідки. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні 40. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Участь захисника у такому провадженні. Запобіжні заходи 41. Судовий розгляд та судові рішення. Провадження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру 9. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 11. Загальні засади міжнародного співробітництва. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження 61. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб (підстави та порядок) 2. Тестові завдання 61. Впродовж якого терміну суд призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження: 1. не пізніше трьох днів; 2. не пізніше десяти днів; 3. впродовж шести днів; 4. не пізніше п’яти днів. 76. Якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення в інтересах осіб, щодо яких апеляції не надійшли, апеляційний суд: 1. має право прийняти таке рішення, якщо проти цього не заперечують особи, які не подавали апеляцію; 2. зобов’язаний витребувати апеляції від цих осіб та на їх підставі прийняти відповідне рішення; 3. має право прийняти таке рішення, якщо проти цього не заперечує прокурор, апеляція якого стала підставою для перегляду судового рішення; 4. зобов’язаний прийняти таке рішення. 77. Чи має право суд касаційної інстанції без наявності касації переглянути рішення нижчестоящого суду в касаційному порядку? 1. має тільки тоді, коли мова йде про цивільний позов; 2. має; 3. має тільки тоді, коли в результаті перегляду може бути покращено становище засудженого; 4. не має; 83. Чи може бути переглянуте в касаційному порядку рішення суду першої інстанції про обшук в оселі, прийняте в стадії досудового розслідування? 1. може, якщо це рішення було переглянуто в апеляційному порядку; 2. може; 3. не може; 4. може, але тільки по касації прокурора; 90. Касація на вирок подається в строк: 1. 1 місяць; 2. 2 місяці; 3. 3 місяці; 4. 4 місяці; 95. Неповнолітній підозрюваний, обвинувачений повідомляється або викликається слідчим, прокурором чи судом: 1. Через його батьків або інших законних представників; 2. Через його захисника; 3. Через адміністрацію навчального закладу, у якому навчається неповнолітній; 4. Шляхом безпосереднього вручення йому повістки про виклик. 98. До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 1. Усі, передбачені КПК; 2. Усі, крім, затримання та взяття під варту; 3. Тільки ті, застосування яких вона може усвідомлювати з урахуванням її психічного стану; 4. Передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом. 99 Рішення про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи приймає: 1. Слідчий; 2.Захисник; 3. Суд; 4. Слідчий суддя. Задачі: 117. У місцевому районному суді призначено підготовче судове засідання за обвинувальним актом щодо Петрищевої (20 років) у скоєнні хуліганства (ч. 3 ст. 296 КК). До судді , який повинен був провести підготовче засідання, звернулася мати підозрюваної із заявою про те, що Петрищева страждає на психічне захворювання. У м. Слов'янську, де вони постійно проживають, Петрищева перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері. До Краматорська вона приїхала на курси, тут у неї, на думку матері, загострилося її захворювання і саме у зв'язку із захворюванням вона і зробила ті дії, в яких її звинувачують. Під час досудового слідства Петрищева про своє захворювання не говорила, і дана обставина залишилася невиясненою. Мати обвинуваченої просила призначити експертизу для призначення осудності або обмеження осудності або обмеженої осудності підозрюваної. Чи повинна бути врахована заява матері підозрюваної у підготовчому судовому засіданні? Яке рішення повинен ухвалити суддя з підготовки до судового засідання? 119. У Краматорському міському суді здійснюється судове провадження за обвинувальним актом відносно Грігорьєва і Слюсаренко за ч.2 ст. 187 КК (розбій за попередньою змовою). Потерпілі Моісеєнко і Поліванова в судове засідання не з'явилися. Встановлено, що в м. Краматорську вони знаходилися на курсах і незабаром після закінчення досудового слідства виїхали до місця свого постійного проживання у м. Барвенково, Харківської області. Суд відклав розгляд справи і повторив виклик потерпілих, але вони знов не з'явилися. Підсудні і їх захисники наполягали на виклик в судове засідання потерпілих. вважаючи, що їх допит в суді дозволить правильно встановити обставини справи. Як стверджували Грігорьєв та Слюсаренко, вони не загрожували потерпілим і не застосовували до них насильства, небезпечного для життя і здоров'я. Прокурор заявив клопотання про направлення доручення про допит потерпілих до суду м. Барвенково. Як повинне бути вирішене дане клопотання?
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:1. Теоретичні питання 3 2. Тестові завдання 20 3. Задачі 23 Список використаних джерел 25  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – № 90–91. 2. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій / за ред. Л. М. Лобойко. – Видання друге, змінене і доповнене. – К. : Істина, 2012. – 485 с. 3. Кримінальний процес України : навч. посібник / за ред. Р. І. Благути, Л. О. Сергієнко, О. Є. Устюгової. – Львів : Бібльос, 2012. – 511 с. 4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. ? X. : Право, 2012. ? 768 с. 5. Лихова С. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції / С. Лихова, М. Свистуленко // Право України. – 2011. – №1. – С. 120-124.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)