Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Проект приміщень житлової групи та гарячого цеху закладу харчування

Карточка работы:6390-2013ф
Цена:
Тема: Проект приміщень житлової групи та гарячого цеху закладу харчування
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Курсова робота
Задание:Написано практичний розділ курсової роботи
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:2 Організаційно-технологічний 3 2.1 Моделювання сервісно-виробничого процесу підприємства, що проектується 3 2.2 Проектування групи приміщень поверхового обслуговування та житлових приміщень 5 2.2.1 Організація надання послуг відповідною службою 5 2.2.2 Визначення складу та площі приміщень певної групи 9 2.3 Проектування закладів ресторанного господарства на підприємстві готельного господарства 10 2.3.1 Організація харчування мешканців проектованого закладу 10 2.3.2 Розробка виробничої програми закладу ресторанного господарства 11 2.3.3 Розрахунок добової кількості сировини 23 2.3.4 Характеристика та розроблення загальної структурно-технологічної схеми виробництва закладу харчування 24 2.3.5 Проектування гарячого цеху закладу харчування 25 2.3.5.1 Складання денної виробничої програми цеху та розрахунок необхідної кількості працівників 25 2.3.5.2 Організація роботи виробничого цеху 27 2.3.5.3 Підбір обладнання та розрахунок площі цеху 28 2.3.6 Визначення на основі ДБН складу та площі приміщень закладу харчування 28 2.4 Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому об’єкті 29 2.5 Визначення загальної площі підприємства, що проектується, його конфігурації та поверховості 31 2.6 Розробка об’ємно-планувального рішення проектованого готелю 33 Висновки та пропозиції 35 Список використаних джерел і Інтернет-ресурсів 36 Додатки 38  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
33
Выводы:У нашій роботі було сплановано готель 3* в смт. Кирилівка на 78 номерів, а також розраховано житлову групу приміщень готелю та гарячий цех ресторану і проаналізовано загальні засади їх діяльності. Будинок готелю спроектовано 5-поверховим із наступними об’ємно-планувальними рішеннями: – перший поверх: зона складських приміщень у північно-східній частині першого поверху будинку, зона спортивно-оздоровчих приміщень у північно-західній частині будинку, зона виробничих приміщень у центральній частині будинку, зона для службових приміщень у центральній частині будинку та зона обслуговування відвідувачів – зала ресторану, служба розміщення, хол – у передній частині будинку; – другий та третій поверхи: житлові приміщення, приміщення побутового обслуговування. Геометрична форма готелю є прямокутною. Житлова і громадська частини готелю розташовані в одному будинку. Готель буде обладнано сходами, оскільки будинок є триповерховим, а для зручності гостей потрібно легкий доступ до житлових приміщень. Сходи двомаршеві з поворотом. Оскільки службові приміщення розташовано на першому поверсі, потреби в службово-господарських ліфтах немає. Номери готелів мають бути забезпечені буклетами готелю, фірмовим поштовим папером, конвертами, переліком додаткових послуг, довідником телефонів служб, пам'яткою протипожежної безпеки мовами основних гостей готелю і англійською мовою. Якість підготовки номерів, справність та комплектність обладнання, наявність рекламно-інформаційного матеріалу, туалетних наборів мають неодмінно перевірятися адміністрацією. Заселення гостей у непідготовлені номери неприпустимо. Висока якість обслуговування туристів буде забезпечуватися колективними зусиллями працівників усіх служб готелю, постійним і ефективним контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з удосконалювання форм і методів обслуговування, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій, розширення асортименту та вдосконалювання якості наданих послуг.  
Вариант:нет
Литература:1. ДБН АВ.2.2.–3-97. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. 2. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. 3. ДБН В.2.2-25-2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). 4. СНиП ІІ-Л.8-71 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования». 5. ДСТУ Б А.2-4-4-95 (ГОСТ 21.101-93) «Основні вимоги до робочої документації». 6. ДСТУ 4281-2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 7. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. 8. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги. 9. СНиП 2.01.02 – 85 Противопожарные нормы. 10. СНиП 2.04.05–91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 11. ДНАОП 7.1.30-1.02-96 (НПАОП 55.0-1.02-96) Правила охраны труда для предприятий общественного питания. 12. СП2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 13. СанПин 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. 14. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутворення, конкуренцiя, державне регулювання : навч. посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2006. – 352 с. 15. Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнесa / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. 16. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко ; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К. : Центр учбової літератури. 2007. – 280 с. 17. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / О. П. Ефимова. – М. : Новое знание, 2004. – 392 с. 18. Завадинська О. Ю. Організація ресторанного господарства за кордоном : навч. посіб. / О. Ю. Завадинська, Т .Є. Литвиненко. – К. : КНТЕУ, 2004. – 200 с. 19. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. – Х. : Фактор, 2002. – 752 с. 20. Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с. 21. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств на 1 січня 2012 року : статистичний збірник. – К. : Держкомітет статистики України, 2012. 22. Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 386 с. 23. Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие / В. С. Новиков. – 3-е изд. – М. : Академия, 2010. – 208 с. 24. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : підручник / за ред. Н. О. П’ятницької, кол. авт. : А. А. Мазаракі та ін. – К. : КНТЕУ, 2011. – 584 с. 25. П’ятницька Г. Т. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник / Г. Т. П’ятницька, Н. А. П’ятницька. – К. : КНТЕУ, 2010. – 430 с. 26. П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії : навч. посібник / Г. Т. П’ятницька, Н. А. П’ятницька. ? К. : Кондор-Виндавництво, 2012. –240 с. 27. Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посібник / за ред. Мазаракі А. А. – К. : КНТЕУ, 2010. – 307 с. 28. Проектування готелів : навч. посібник / за ред. Мазаракі А. А. – К. : КНТЕУ, 2012. – 307 с. 29. Роглєв Х. Й. Організація обслуговування в готельних комплексах : посібник / Х. Й. Роглєв, В. Л. Маркелов ; ред. І. М. Мініч. – К. : КУТЕП, 2004. – 163 с. 30. Державний статистичний щорічник України за 2011 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk /katalog/kat_u/2012/11_2012/sz_Ukr_2011.zip 31. Статистичний збірник «Готелі та інші місця для тимчасового проживання» за 2010 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/poslugi/got_%202010.zip 32. Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування в Україні» за 2011 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2012/09_2012/bl_kzr_2011.zip  
Дополнительная информация:До роботи надаються 2 креслення   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)