Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Проблеми психологічного консультування у сфері освіти

Карточка работы:57083б
Цена:
Тема: Проблеми психологічного консультування у сфері освіти
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Мед психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Консультування як різновид практичної психологічної допомоги людині 4 2. Основні принципи, завдання і закономірності психологічного консультування. 9 3. Види психологічного консультування 14 4. Проблеми консультування у сфері освіти 16 Висновки 18 Список літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сьогоднішній день, у швидкозмінному суспільстві виникає безліч проблем, які потребують негайного вирішення. Зазвичай людина сама здатна розібратися зі своїми проблемами, але бувають такі ситуації, коли дійсно потрібна кваліфікована допомога психолога-консультанта. Широке впровадження психології в практику закономірно приводить до розвитку тих її областей, що традиційно позначаються як методи психологічного впливу. Серед них одне з найважливіших місць безсумнівно належить психологічному консультуванню. Важко дати чітке визначення цьому видові діяльності або однозначно вказати сфери його застосування, оскільки слово "консультування" уже давно представляє родове поняття для різних видів консультативної практики. Так, фактично в будь-якій сфері, у якій використовуються психологічні знання, тією чи іншою мірою застосовується консультування як одна з форм роботи. До основних типів консультування відносять інтимно-особистісне психологічне консультування психолого-педагогічне консультування, ділове консультування, сімейне консультування та інші. Кожен із зазначених типів консультування має свою специфіку, але нас цікавить саме психолого-педагогічне консультування. Проблемами психологічного консультування займаються видатні вітчизняні та зарубіжні дослідники: Абрамов Г.С., Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Буртянський Д.Л., Кришталь В.В.,Васьковська С.В., Горностай П.П., Мішина Т.І., Пірен М., Шнейдер Л.Б. та інші. Актуальність дослідження полягає в необхідності дослідження особливостей психологічного консультування. Метою є розкриття особливостей консультування та визначення проблем, які виникають у консультуванні в сфері освіти.
Объём работы:
18
Выводы:Дослідивши специфіку психологічного консультування, можна зробити висновок, що воно як різновид психологічної допомоги людям має свої особливості. Психологічне консультування повинне відповідати закономірностям та вимогам, підпорядковуватися загальним принципам, таким як: - Доброзичливе й безцінне відношення до клієнта. - Орієнтація на норми й цінності клієнта. - Заборона давати поради - Повага до особистості, анонімність і конфіденційність. - Розмежування особистих і професійних відносин. - Активізація клієнта, прийняття їм відповідальності за те, що відбувається. - Не нашкодь. До проблем психологічного консультування у сфері освіті відносяться такі як: - несприйняття педагогічним колективом та адміністрацією освітнього закладу психологічної допомоги як ефективної та дієвої; - недостатня розробленість методичних рекомендацій, положень та державних документів, які б регламентували та допомагали б роботі психолога; - умова правильного приміщення для проведення психологічної роботи з учнями; - невидимість первинного результату. Вважаємо наголосити, що наука не стоїть на місці, весь час дослідники знаходять нові шляхи вирішення проблем, в тому числі і проблем психологічного консультування, так що надіємося, що скоро буде покращуватися ситуація з консультуванням у закладах освіти.
Вариант:нет
Литература:1. Абрамов Г.С. Практикум по психологическому консультированию. - Екатеринбург, 1995. 2. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационнне задачи. - К., 1996. 3. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебн. Для студ. Вузов. – М.: гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 4. Психологическая помощь и консультирование в практической психологи/Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд. – СПб.: Дидактика Плюс, 2001. 5. Соціальна робота // Соціальна педагогіка (потенційно-термінологічний словник)/ Під заг.ред. І.Д.Зверєвої. - К.: Етносфера, 1994. 6. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник/За заг. ред. проф. А.Й.Капської. –К., 2000. 7. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2003.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)