Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Проблеми реалізації права загального лісокористування

Карточка работы:3150-2-2012ф
Цена:
Тема: Проблеми реалізації права загального лісокористування
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Постановка проблеми. Оскільки ліси посідають одне з важливих місць серед природних ресурсів, то в наш час науковці різних науково-дослідних напрямів надають особливого значення вивченню проблем лісових ресурсів, їх охорони й користування. У різних наукових джерелах (економічних, правових, екологічних та ін.) опубліковано чимало праць на тему лісокористування. Відчувається, що інтерес науковців до вивчення лісових ресурсів зростає. На практиці питання використання лісів, що виникають, свідчать про те, наскільки проблемним і неоднозначним є їх правовий режим та недосконалим законодавство, яке його регулює. 
Объём работы:
10
Выводы:Таким чином, приходимо до висновку, що норми Земельного кодексу України та Лісового Кодексу України дають визначення земель лісогосподарського призначення не через їх основні характеристики, а через їх склад. Крім того, ст.55 ЗК України фактично здійснює виділення земель лісогосподарського призначення на основі їх цільового призначення, а в контексті ст.5 ЛК України основною ознакою є їх приналежність до лісового фонду. І, враховуючи таку різноманітність земель, які відповідно до вказаних норм Земельного кодексу України та Лісового Кодексу України можуть входити до категорії земель лісогосподарського призначення, віднести конкретну земельну ділянку до цієї категорії можливо лише при дослідженні матеріалів лісовпорядкування, планово-картографічних матеріалів земельної ділянки з описом меж та експлікацією угідь тощо. Відповідно, основні проблеми регулювання права лісокористування та правового режиму використання земель лісогосподарського призначення ґрунтуються на розбіжностях в земельному та лісовому законодавстві щодо права землекористування, яке є постійним, та лісокористування, яке може бути постійним і тимчасовим. Окрім того, використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання, при чому останнє здійснюється в межах ділянки з відповідним призначенням.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Велес, 2005. – 48 с. 2. Земельний кодекс України Текст : Закон України від 25.10.2001 №2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст. 27. 3. Лісовий кодекс України Текст : Закон України від 21.01.1994 №3852-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №17. – Ст. 99. 4. Земельне право України : Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с. 5. Костицький В.В. Теоретичні та методологічні засади формування комплексної галузі «повітряне право» / В.В. Костицький // Малий і середній бізнес (правов, держава, економіка). – 2009. – № 3-4. – С. 5-15. 6. Краснова М.В. Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві Текст / М. В. Краснова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – 2010. – Вип.156. – С. 182-188. 7. Крассов О.И. Земельное право : Учебник / О.И. Крассов. – М. : Юрист, 2000. – 720 с. 8. Про деякі проблеми правового режиму земель лісогосподарського призначення: Термінологічна неузгодженість ускладнює можливість визначення права власності Електронний ресурс // Адвокат-консалтинг. Газета онлайн. – Режим доступу : http://advocat-cons.info/index .php?newsid=5265 9. Семчик В.І. Земельне право України : академ. курс : підруч. для студ. ВНЗ / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Київський ун-т права НАН України. – К. : Ін Юре, 2008. – 600 с. 10. Чопик О.П. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення Електронний ресурс / Матеріали П'ятої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Науковий потенціал України 2009" (25-27 березня 2009 року). – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua /node/3449  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)