Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Хімія»

Контрольна робота з хімії, КНУБА, 1 курс

Карточка работы:6477-2013к
Цена:
Тема: Контрольна робота з хімії, КНУБА, 1 курс
Предмет:Хімія
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Комерційна діяльність / Товарознавство та комерційна діяльність /Товарознавство та торговельне підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:4. Вказати, які з наведених нижче сполук можна віднести до насичених вуглеводнів: С6Н14, С5Н10, С2Н2, С3Н8, С3Н8О. Написати структурні формули. Назвати. 14. Навести структурні формули сполук: 2,2-диметилпропану, 3-метил-5-етилгексану, 2,2,4-триметил-3-гексену, 3-метил-5-пропіл-нонану. Які ще назви можна дати цим сполукам? 4. Що утвориться при взаємодії бензену з етиленом в присутності безводного хлориду алюмінію? Визначте відсотковий склад суміші після реакції, якщо для реакції взяли 776 г бензену, 1200 л етилену. 14. Анілін чи аміак є більш сильною основою? Відповідь аргументуйте. 4. Які спирти можна отримати, якщо діяти водним розчином лугу на: а) 2-йодпропан; б) 2-бром-2-метилпропан; в) 2-хлор-2,3-диметилбутан? 14. Визначте масу пропанолу, який утворився при гідратації 11,2 л пропену в присутності сульфатної кислоти. 4. Напишіть структурні формули слідуючих альдегідів: а) 2-метилпропа¬наль; б) етаналь; в) 2-етил-3,3-дихлорпентаналь. 14. Дати назву, виходячи з правил міжнародної номенклатури. Навести три реакції, які демонструють реакції окислення, приєднання та конденсації. 4. Подати структурні формули і дати назву відповідно до правил міжнародної номенклатури кислот, що утворились при окисленні: а) 2,2-диметил-1-бутанола; б) 3-метилпентаналя; в) бутанолу; г) 2-метил-гексанолу. 14. Напишіть структурні формули ненасичених карбонових кислот С4Н6О2 з нерозгалуженим карбоновим ланцюгом. Дайте назву.
ВУЗ:Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА) ("КИСИ")
Содержание: Завдання до самостійної роботи 3 Список використаної літератури 13
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Боднарюк Ф. М. Органічна хімія : Навчальний посібник / Ф. М. Боднарюк. − Рівне: УДУВГП, 2002,–138 с. 2. Грандберг И. И. Органическая химия : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по агроном, спец. / И. И. Грандберг. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2001. – 672 с. 3. Ластухін Ю. О. Органічна хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Ю. О. Ластухін, С. А. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864 с. 4. Черних В. П. Органічна хімія : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко; За заг. рсд. В. П. Черних. – 2-ге вид., випр. і доп.– X. : Вид-во НФаУ; Оригінал, 2008. – 752 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (97)