Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в України: фіскальне та регулювальне значення

Карточка работы:6590-2013б
Цена:
Тема: Податок на прибуток в системі оподаткування юридичних осіб в України: фіскальне та регулювальне значення
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Інше
Задание:Написано пункт до дипломної роботи.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (з останніми змінами від 04.07.13) // Відомості Верховної Ради України. – 2010.− № 50, № 50-51. – Ст. 572. 2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI (з останніми змінами від 04.07.13) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 13, № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 3. Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо дотримання платниками податку на прибуток двох умов для користування нульовою ставкою з податку на прибуток № 2768/6/15-0315 від 09.02.2011 р. Електронний ресурс / Режим доступу: www.dpa.kharkov.ua. 4. Антоненко В. М. Прогресія та регресія в оподаткуванні: переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання / В. М. Антоненко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., 28 жовтня 2011р. – ДПС України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідницький центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2011. – 524 с. – С. 23-26. 5. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3-11. 6. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін.; За ред. З. С. Варналія. − К. : Знання України, 2008. – 675 с. 7. Соколовська А. М. Основи теорії податків : Навчальний посібник / А. М. Соколовська. – К., 2010. – 326 с. 8. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 3-21. 9. Шлафман Н. Л. Функціонування податку на прибуток підприємств в Україні / Н.Л. Шлафман, М. П. Волохова, М. М. Стоянова // Економічні інновації. – 2012. – Випуск № 51. – С. 359-367. 10. Офіційний сайт Державної казначейської служби України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/uk/index. 11. Офіційний сайт Державного комітету статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 12. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)