Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Контрольна робота з дисципліни ""Фінанси, 3 курс

Карточка работы:6627-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни ""Фінанси, 3 курс
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Банківська справа / Банківська статистика / Банківські технології та процеси
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Роль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави. 2. Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання. 3. Податкові системи зарубіжних країн.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Роль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави 3 2. Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання 7 3. Податкові системи зарубіжних країн 10 Список використаних джерел 15
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:23
Литература:1. Бюджетний кодекс України № 2456-17 вiд 01.10.2011 на пiдставi 3668-17 // Відомості Верховної Ради України (ВВР).  -2010. - № 50-51. - Ст. 572 (із змінами, внесеними згідно із Законами). 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. -  № 13-14, № 15-16, № 17. - Ст. 112 (із змінами, внесеними згідно із Законами). 3. Про Положення про Державне казначейство України: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. № 590 : Наказ Президента України Електронний ресурс // Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України № 1078/2011 від 29.11.2011 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011 4. Бойко З. Основні напрями бюджетної політики та перспективи її розвитку / З. Бойко, С. Юрій //Економіка України. – 2010. – № 39. – С. 35-38. 5. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Роль і місце казначейства в бюджетній системі / уклад. Зеленська С.П. // Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – Донецьк : Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2010. – 18 с. 6. Вербовий М. П. Роль і місце казначейської системи обслуговування державного бюджету України у фінансуванні бюджетних установ / М. П. Вербовий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 1 (9). – С. 20-25. 7. Голинський Ю. О. Роль Державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності / Ю. О. Голинський // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Том 2. – С. 61-67. 8. Єгоркіна Т. О. Шляхи подолання і покриття бюджетного дефіциту в Україні Електронний ресурс / Т. О. Єгоркіна, Д. О. Фіошкіна. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66336.doc.htm 9. Когут І. А. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах / І. А. Когут // Збірник наукових праць Таврійського Державного Агротехнологічного університету (економічні науки). – 2012. – № 1 (17). ? Том 1. – С. 226-239. 10. Копельчук В. П. Податкова система зарубіжних країн як шлях до зниження податкового тиску на платників податків в Україні Електронний ресурс / В. П. Копельчук, Т. Ю. Клишава. – Режим доступу : http://intkonf.org/kopelchuk-vp-klishava-tyu-podatkovi-sistemi-zarubizhnih-krayin-yak-shlyah-do-znizhennya-podatkovogo-tisku-na-platnikiv-podatkiv-v-ukrayini/ 11. Семено М. В. Дефіцит Державного бюджету та шляхи його подолання Електронний ресурс / М. В. Семено. – Режим доступу : http://intkonf.org/semeno-m-v-defitsit-derzhavnogo-byudzhetu-ta-shlyahi-yogo-podolannya/ 12. Степанова В. О. Основні шляхи та методи покриття дефіциту Державного бюджету України в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи / В.О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – 3(15). – С. 158-162. 13. Хром’як Н. В. Зарубіжний досвід створення ефективних податкових систем: особливості та напрямки використання в Україні / Н. В. Хром’як, В. М. Чубай // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5. - T. 2. – С. 25-29.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)