Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Соціальна економіка»

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна економіка", КНУТД, 1 курс

Карточка работы:7088-2013б
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Соціальна економіка", КНУТД, 1 курс
Предмет:Соціальна економіка
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:1. Інфраструктура соціальної економіки. Соціальний капітал нації 3 2. Особливості кадрового потенціалу соціальної сфери України та шляхи його відтворення 15 Список використаної літератури 25  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Соціальна економіка − це економіка добробуту в найширшому розумінні. Суб’єктами соціальної економіки є носії економічних взаємин, об’єднані адекватною моделлю економічної поведінки, що забезпечує розвиток даної системи. Соціальна структура прямо взаємозв’язана з економічною. Визнанням реального існування соціальної економіки слугує не соціальна орієнтація, а її якісна спрямованість. Критерій тут у тому, на які елементи соціальної структури спрямована економічна діяльність, яким класам, групам, прошаркам вона сприяє.  
Объём работы:
22
Выводы:Таким чином, докорінне поліпшення якості кадрового потенціалу соціальної сфери можливе лише на базі тісної взаємодії навчального і наукового процесів із соціального сферою, що дозволяє ефективного використовувати інтелектуальні, матеріальні та інформаційні ресурси в процесі підготовки оптимального контингенту спеціалістів, розробки та реалізації ефективних програм різних рівнів для спеціалістів, що підвищують свою кваліфікацію.  
Вариант:нет
Литература:Войтенко Т. О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання / Т. О. Войтенко, О. С. Гончарук, Ю. О. Привалов. – К. : Стилос, 2002. – 368 с. 2. Дем’янчук О. І. Елементи соціального капіталу / О. І. Дем’янчук // Наукові записки : Збірник наукових праць. – Острог : Вид−во НУ «Острозька академія», 2010. – № 14 – С. 271-280. 3. Єлагін В. П. Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі розбудови соціальної держави / В. П.Єлагін // Актуальні проб¬леми державного управління, 2011. – № 1 (39). – С. 246-251. 4. Єременко В. Г. Соціальна економіка / В. Г.Єременко. − К. : Інформаційно−видавничий центр Держкомстату, 2003. − 351 с. 5. Касіч−Пилипенко Т. М. Кадровий потенціал як ключова складова конкурентної переваги підприємства / Т. М. Касіч−Пилипенко, Т. А. Дячко // Бізнесінформ, 2011. − № 4,. − С. 147-150. 6. Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : Монографія / В. І. Куценко – Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект−Поліграф", 2008. − 818 с. 7. Мосійчук І. В. Основи розвитку та оцінки кадрового потенціалу соціальної сфери / І. В. Мосійчук // Вісник ЖДТУ, 2011. − № 4 (58). 8. Праця України у 2012 році : Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – 2012. – 343 с. 9. Економічна активність населення України 2012 Електронний ресурс : Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/rp.htm. 10. Державна служба статистики України Електронний ресурс / Держстат України. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (4)