Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Аеропорт цивільної авіації як джерело забруднення водойм

Карточка работы:7233-2013п
Цена:
Тема: Аеропорт цивільної авіації як джерело забруднення водойм
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Види впливу авіації на довкілля 4 2. Джерела забруднення довкілля в аеропортах 6 3. Вплив аеропорту на забруднення водоймищ 9 Висновок 19 Список використаних джерел 21  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Термін «авіація» значить для нас дві речі: літак та аеропорт. Причому аеропорт для нас є місцем, звідки, власне, літак вирушає в подорож. Проте ми тут дещо помиляємось. Аеропорт – це багатофункціональне транспортне підприємство, яке є наземною частиною авіаційної транспортної системи, яка забезпечує зліт і посадку повітряних суден, їх наземне обслуговування, прийом і відправлення пасажирів, багажу, пошти і вантажів. Аеропорт забезпечує необхідні умови для функціонування авіакомпаній, державних органів регулювання авіаційної та митної діяльності Тобто до об’єктів аеропорту входять не лише літаки, а засоби його обслуговування, ремонтні заводи та спецавтотранспорт. До складу аеропорту належать будівлі й споруди основного та допоміжного призначення промис¬лового значення: аеродром; об’єкти управління повітряним рухом, радіона¬вігації та посадки;  споруди обслуговування пасажирських, вантажних і поштових перевезень; будівлі та споруди авіаційно-технічної бази; об’єкти паливо-мастильного забезпечення; транспортні шляхи; злітно-посадкова смуга завдовжки 1800 м і завширшки 49 м. Аеропорт має випробувальну електротехнічну лабораторію, яка проводить вимірювання параметрів електробезпеки виробничих процесів та забезпечує надійність роботи електрообладнання. Метою роботи є дослідження впливу аеропорту цивільної авіації на водоймища.
Объём работы:
18
Выводы: Таким чином, авіація є джерелом досить широкого спектру факторів негативного впливу на довкілля. У зв’язку з цим своєчасною і актуальною задачею є розробка і впровадження державних нормативних актів, що регламентували б розташування населених пунктів поблизу аеропортів, а також є доцільною розробка заходів та рекомендацій щодо зниження негативного впливу авіатранспортних процесів на довкілля. Найбільш інтенсивне забруднення довкілля в результаті здійснення авіаційних транспортних процесів відбувається в зоні аеропорту. При цьому швидкість поширення забруднюючих речовин, наприклад, нафтопродуктів на території аеропорту та за його межами значною мірою залежить від метеорологічних умов. Джерела виробничих стічних вод в аеропортах – споруди і будівлі технічного обслуговування літаків (авіаційно-технічні бази, допоміжні виробництва та ін.), а також споруди підсобних приміщень (склади технічного майна, автобази, пожежне депо, котельні). У результаті осідання твердих і пароподібних часток з атмосферного повітря, скидів технологічних стічних вод, використання спецрідин для миття літаків і обробки злітно-посадкової смуги, витоку палив, а також через інші причини певна кількість полютантів потрапляє в ґрунт, осідає в ньому чи поширюється на великі відстані разом з поверхневими і ґрунтовими водами. При цьому неминуче порушується природний склад ґрунтів, забруднюються ґрунтові води і відкриті водойми. З метою надійного захисту водоймищ і грунтів від забруднення шкідливими речовинами, що містяться у стоках підприємства, має бути встановлено обмеження у вигляді граничнодопустимого скиду (ГДС) стічних вод для кожного об’єкта, де утворюються забруднені води, і підприємства в цілому.. Критерієм, який визначає можливість скидання стічних вод у водоймища або міську каналізацію, залишаються відповідні ГДК шкідливих речовин.
Вариант:нет
Литература:1. Інженерна екологія : Підручник з теорії і практики сталого розвитку / В. А. Баженов, В. М. Ісаєнко, Ю. М. Саталкін та ін. – К. : Книжне видавництво НАУ, 2006. – 492 с. 2. Ісаєнко В. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування : Навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, В. М. Криворотько, Г. М. Франчук. – К. : Книжне видавництво НАУ, 2005. – 192 с. 3. Буриченко Л. А. Охрана окружающей среды в гражданской авиации : Учебник для студентов высших уч. заведений ГА / Л. А. Буриченко, В. Г. Ененков и др. – М. : Машиностроение, 1992. – 320 с. 4. Ененков В. Г. Защита окружающей среды при авиатранспортных процессах / В. Г. Ененков, П. М. Желтков. – М. : Транспорт, 1986. – 198 с. 5. Поветкина Л. Река Нивка / Л. Поветкина // Газета «Сегодня». 03.09.2002. №1244. 6. СН 245-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств. 7. Маджд С. М. Дослідження екологічного стану зони аеропорту в результаті забрудненості нафтопродуктами грунту та водних об’єктів / С. М. Маджд, Г. М. Франчук. – К. : Вісник НАУ, 2005. – №4 – С. 141-143. 8. Лазановская И. Н. Екология и охрана биосферы при химическом загрязнении / И. Н. Лазановская, Д. С. Орлов, Л. К. Саговникова. – М. : Вища шк., 1998. – 287 с. 9. Маджд С. М. Математичні розрахунки забруднення поверхневих вод р. Нивка важкими металами та нафтопродуктами – Наука і молодь. Прикладна серія: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Політ-2004» / С. М. Маджд, Я. В. Загоруй, Г. М. Франчук, А. М. Антонов. – К. : НАУ, 2004. – С. 175-178. 10. Екологічна оцінка якості поверхневих і грунтових вод в районі ремонту та експлуатації авіаційної техніки / С. М. Маджд, Г. М. Франчук, М. М. Тимошенко // Екологічна безпека та природокористування. – К. : НАУ, 2012. – С. 116-122. 11. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 12. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ воды рыбохозяйственных водоемов. – М. : Мединф, 1995. – 220 с. 13. Маджд С. М. Перспективи розробки методів біотестування для контролю впливу на довкілля авіатранспортних процесів / С. М. Маджд, Л. С. Кіпніс, Г. М. Франчук // Наука та молодь. – К. : НАУ, 2003. – С. 125-129. 14. Справочник по гидрохимии / Под ред. А. М. Никанорова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1988.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)