Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", МАУП, 3 курс

Карточка работы:7243-2013к
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка", МАУП, 3 курс
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Тести і задачі 1 . Стагфляція-це наслідок зсуву: а) кривої сукупного попиту ліворуч, б) кривої сукупного попиту праворуч, в) кривої сукупної пропозиції ліворуч, г) кривої сукупної пропозиції праворуч 2. За наведеними даними розрахуйте: • обсяг валового внутрішнього продукту;: • обсяг національного доходу; • обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення становить 20 млн. чол. Валові інвестиції 27 млрд. грн. Чисті інвестиції 5 млрд. грн. Непрямі податки на бізнес 13 млрд. грн. Заробітна плата 40 млрд. грн. Рента 2 млрд. грн. Відсотки на заощадження 6 млрд. грн. Прибуток корпорацій 8 млрд. грн. 3. Зазначте правильне твердження: а) закрита економіка — економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу міжнародними економічними зв’язками; б) крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил; в) кейнсіанська модель “сукупний попит ? сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці; г) цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної пропозиції. 4. Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання. Доход, млн. грн. 50 60 80 90 100 Cпоживання, млн. грн 40 50 60 70 90 Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 25 млн. грн. 5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,1. Чому дорівнює мультиплікатор податків? 6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 10 млрд. грн. , а державні закупівлі зростуть на 7 млрд. грн. 7. Крива попиту на гроші записується рівнянням r = –0,0005D + 1,11, де r — відсоткова ставка; D — загальний попит на гроші. Пропозиція грошей S становить 400 млн. грн. Чому дорівнює рівноважна ставка відсотка? 8. Рівень фактичного безробіття становить 8 %, природного — 6 %. Фактичний ВВП становить 360 млрд. грн. Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття, або втрати ВВП від неповного використання виробничих можливостей країни за законом Оукена. 9. Розрахуйте темп зростання (спаду), якщо в розрахунковому році він становив 1000 млрд. грн. , у базовому році — 1010 млрд. грн. 10. Нецінові чинники сукупного попиту : а) Не зміщують криву сукупного попиту. б) Зміщують криву сукупного попиту. в) Зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції. г) Не впливають на сукупний попит.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:2
Литература: 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. -2-ге вид., доп.. -К.: Атіка, 2006.-368 c. 2. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 c. 3. Манків Н.Грегорі. Макроекономіка: Підручник для України/ Н.Грегорі Манків ; пер. з англ. С. Панчишин. -К.: Основа, 2000.-588 c. 4. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі/ С.Панчишин. - К.: Либідь, 2002.-216 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (222)