Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 4 курс

Карточка работы:7438-2013б
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини", НТУУ "КПІ", 4 курс
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Світове господарство як економічна категорія, загальна характеристика 2. Міжнародні валютно-кредитні організації 3. Міжнародні науково-технічні зв’язки: загальна характеристика Вирішити аналітичне завдання: Показники світового імпорту та експорту в 2003-2005 рр. у поточних цінах (в млрд. дол. США) склали. А) У чому полягає причина такої різниці між вартістю світового експорту та імпорту? Б) Оцініть приблизну вартість фрахту та страхування у відсотках від вартості імпорту. В) Чи можна за цими даними вирахувати зовнішньоторговельне сальдо та зовнішньоторговельний обіг?
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание: Теоретична частина 3 1. Світове господарство як економічна категорія, загальна характеристика 3 2. Міжнародні валютно-кредитні організації 8 3. Міжнародні науково-технічні зв’язки: загальна характеристика 12 2. Аналітичне завдання 15 Список використаних джерел 17
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бурковська А. В. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх зв’язок з Україною / А. В. Бурковська, О. О. Пепуль // Студентський науковий Вісник Миколаївського державного аграрного університету : наук.-теор. журнал. – 2009. – Вип. 1 (1). – С. 305−308. 2. Доліновська О. Я. Співробітництво світового банку та України / О. Я. Доліновська // Культура народов Причерноморья. − №235. – 2012. – С. 34−38. 3. Заярна Н. М. Міжнародні фінансові організації та їх значення у процесі трансформації економіки України / Н. М. Заярна, О. М. Барткевич // Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник. – Вип. 17.4. – 2007. – С. 184−189. 4. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б.Даниленко. – (7-ме вид., стер.) – К. : Знання, 2008. – 406 с. 5. Ніколенко Ю. В. Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. − К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с. 6. Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / О. С. Передрій. – (4-те вид.) – К. : Знання, 2008. – 264 с. 7. Сайкевич М. І. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України / Сайкевич М. І., Лебединець Л. Є. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6(96). – С. 43−48. 8. Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 656 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)