Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Кримінальне провадження на підставі угод (угоди з прокурором)

Карточка работы:8127-2013ф
Цена:
Тема: Кримінальне провадження на підставі угод (угоди з прокурором)
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Наукова стаття присвячена проблемі кримінального провадження на підставі угод та стосується конкретно угоди про визнання винуватості. Автором розкриваються витоки такої угоди, особливості останньої у деяких зарубіжних країнах, надається роз’яснення її сутності, порядку укладення та розгляду відповідно до положень чинного кримінально-процесуального законодавства. Окрім цього, пропонується висвітлення окремих проблем, що мають місце при застосуванні відповідних угод на практиці, а також шляхів їх вирішення. Ключові слова: кримінальне провадження, угода, угода про визнання винуватості, прокурор, суд.
Объём работы:
13
Выводы:Таким чином, дослідивши інститут угоди про визнання винуватості відповідно до чинного КПК, автор прийшов до висновку про суперечність та неоднозначність ставлення до останнього зі сторони вчених. З одного боку, відповідний інститут дозволяє «спростити» процес по справі, зекономити державні витрати тощо. З іншого ж боку, інститут угоди про визнання вини є свого роду «торгівлею з правосуддям» та ставить під сумнів важливість розгляду справи компетентним та неупередженим судом. Таким чином, на наше переконання, за сучасних умов нерозвинутості правоохоронної системи, функціонування прокуратури, відсутності належних умов функціонування принципу незалежності судової влади, широкого застосування корупційних елементів існування інституту угод у КПК варто призупинити та не застосовувати до того часу, поки ситуація із вищезазначених аспектів не зміниться у позитивний бік.  
Вариант:нет
Литература:1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. 2. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод : Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12. 3. Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового КПК України / В. І. Бояров // Часопис цивільного та кримінального судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104–108. 4. Вільгушинський М. Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування / М. Й. Вільгушинський, М. В. Сіроткіна // Часопис цивільного та кримінального судочинства. – 2012. – № 6. – С. 97–112. 5. Гловюк І. В. Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод / І. В. Гловюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С. 343–346. 6. Добровольська О. Г. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості відповідно до нового КПК України / О. Г. Добровольська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2013. – № 1. – С. 367–372. – (Серия : «Юридические науки»). 7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 т. Том 2 / Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с. 8. Москалюк В. Угоди у кримінальному провадженні як особливі інструменти нового кримінального процесу / В. Москалюк // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року) : збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції ; Національна академія прокуратури України. – К. : Алерта, 2013. – С. 132–136. 9. Новак Р. В. Інститут угод як прояв диференціації кримінально-процесуальної форми / Р. В. Новак // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2013. – № 3. – С. 74–86. 10. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні / Г. Середа // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 5–9. 11. Теремецький В. І. Угода про визнання вини у новому КПК України / В. І. Теремецький, В. Г. Соловей // Юридична наука. – 2012. – № 7. – С. 111–115. 12. Тюрін Г. Є. Прокурор у кримінальному провадженні на підставі угод: проблема постановки Електронний ресурс / Г. Є. Тюрін; Електронний архів-репозитарій Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Режим доступу : dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/3414/Tyurin_206.pdf‎
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)