Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс

Карточка работы:8145-2013п
Цена:
Тема: Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Адміністративне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:1. Адміністративне право як галузь права, галузь законодавства, як галузь науки 2. Склад та компетенція Кабінету Міністрів України 3. Управління у сфері освіти 4. Предмет адміністративного права 5. Призначення і звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій 6. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права 7. Метод адміністративного права 8. Юрисдикційні адміністративні провадження 9. Структура КУпАП 10. Поняття та зміст системи адміністративного права 11. Загальна характеристика адміністративного законодавства у соціально-культурній сфері 12. Принципи адміністративного процесу 13. Види адміністративно-правових норм за обсягом регулювання 14. Адміністративно-запобіжні заходи адміністративного примусу 15. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення 16. Адміністративно-правовий статус Національного банку України, РПБО України, ЦВК України 17. Поняття адміністративного договору 18. Поняття та види методів державного управління 19. Поняття та структура адміністративно-правових норм 20. Організація управління державною службою 21. Поняття та особливості адміністративного примусу 22. Характеристика матеріальних та процесуальних адміністративно-правових норм (поділ за регулятивною спрямованістю) 23. Адміністративний примус, заходи адміністративного примусу 24. Принципи адміністративного права 25. Види адміністративно-правових норм 26. Поняття та основні форми систематизації адміністративного законодавства 27. Вимоги до правових актів управлінської діяльності 28. Види адміністративно-правових норм за юридичним змістом 29. Вимоги до форми та змісту звернень громадян 30. Запобігання та припинення як заходи адміністративного примусу 31. Методи державного управління та їх види 32. Зміст і види адміністративних стягнень 33. Основні інститути адміністративного права та їх загальна характеристика. 34. Сучасний стан кодифікації адміністративного законодавства в Україні 35. Проходження державної служби 36. Порядок призначення голови місцевої державної адміністрації та формування складу адміністрації 37. Поняття та зміст адміністративно-правових відносин 38. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері бюджету та фінансів. 39. Адміністративна реформа в Україні: шляхи реалізації. 40. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. 41. Адміністративно-правові режими. 42. Ознаки адміністративного правопорушення (проступку). 43. Види адміністративно-правових відносин та їх характеристика. 44. Структура районної державної адміністрації. 45. Заходи адміністративного припинення, їх правові засади. 46. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. 47. Функції місцевих державних адміністрацій. 48. Види звернень громадян та строки їх розгляду. 49. Поняття адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності суб’єктів. 50. Президентський контроль у сфери виконавчої влади. 41. Адміністративно-правові режими. 42. Ознаки адміністративного правопорушення (проступку). 43. Види адміністративно-правових відносин та їх характеристика. 44. Структура районної державної адміністрації. 45. Заходи адміністративного припинення, їх правові засади. 46. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. 47. Функції місцевих державних адміністрацій. 48. Види звернень громадян та строки їх розгляду. 49. Поняття адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності суб’єктів. 50. Президентський контроль у сфери виконавчої влади. 51. Управління внутрішніми справами. Структура та повноваження органів. 52. Юридичні факти та їх класифікація. 53. Міністерство юстиції України: структура і завдання. 54. Позбавлення спеціального права як вид адміністративного стягнення. 55. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців та осіб без громадянства. 56. Загальні правила притягнення до адміністративної відповідальності. 57. Види додаткових адміністративних стягнень. 58. Поняття та види органів виконавчої влади. 59. Поняття та види державної служби. 60. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади: його організаційні форми. 61. Порядок формування Кабінету Міністрів України. 62. Державне регулювання у сфері економіки. 63. Заходи впливу до неповнолітніх за вчинення адміністративного правопорушення. 64. Центральні органи виконавчої влади та їх загальна характеристика. 65. Склад адміністративного правопорушення (проступку). 66. Штраф як найпоширеніший вид стягнення та порядок його застосування. 67. Місцеві органи виконавчої влади, правові основа їх організації та діяльності. 68. Заходи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. 69. Управління соціально-культурною сферою. 70. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. 71. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення. 72. Принципи державної служби. 73. Співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада». 74. Адміністративний договір як правова форма державного управління. 75. Реформування центральних органів виконавчої влади: завдання, правова основа. 76. Президент України і система органів виконавчої влади. 77. Класифікація адміністративних правовідносин за критерієм підпорядкованості суб’єктів. 78. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності. 79. Міністерство як центральний орган виконавчої влади. 80. Поняття та види форм державного управління. 81. Переконання та примус в державному управлінні. 82. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 83. Граничний вік перебування на державній службі. 84. Заходи адміністративного примусу. 85. Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм. 86. Поняття адміністративного процесу. 87. Види державного контролю у сфері виконавчої влади. 88. Джерела адміністративного права. 89. Повноваження і форми діяльності місцевих органів виконавчої влади. 90. Посади в державних органах.
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
90
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (187)