Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Контрольна робота з дисципліни "Кримінальний процес", 4 курс

Карточка работы:8463-2013ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Кримінальний процес", 4 курс
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Кримінально-процесуальні функції. 2. Кримінально-процесуальна характеристика учасника кримінального процесу. 3. Проблема стандартів доказування в кримінальному провадженні.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Кримінально-процесуальні функції. 4 2. Кримінально-процесуальна характеристика учасника кримінального процесу. 5 3. Проблема стандартів доказування в кримінальному провадженні. 10 Висновки 17 Список використаних джерел 18  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, що відповідав би сучасним демократичним стандартам, є однією із умов членства України в Раді Європи. Це зобов’язання Україна виконала 13 квітня 2012 року, коли кодекс було прийнято Верховною Радою України. 19 листопада 2012 року КПК вступив у дію. У КПК кримінальний процес виписаний у якісно новій формі, порівняно з тим процесом, який мав місце за попереднім КПК. Новий КПК став «революційним» у багатьох процесуальних аспектах. У ньому знайшли відображення положення, які раніше були невідомі кримінально-процесуальному законодавству України. У новому КПК вдалося у значній мірі усунути прогалини та недоліки регулювання, які мали місце у КПК 1960 року. У результаті прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України отримала абсолютно нову систему ведення кримінального процесу – запроваджується інститут домашнього арешту, суд присяжних, а адвокат зобов’язаний складатися в Єдиному реєстрі адвокатів. Корінна реформа кримінально-процесуального законодавства в Україні свідчить про актуальність досліджень у цій сфері. У межах першого питання буде проаналізовано поняття, сутність та види кримінально-процесуальних функцій. У рамках другого питання буде досліджено специфіку процесуального статусу учасника кримінального процесу та особливості співвідношення даної категорії з подібними термінами. Третє питання буде присвячено сутності та особливостям становлення в Україні стандартів доказування.
Объём работы:
15
Выводы: Перше питання було присвячено сутності кримінально-процесуальних функцій. Так, на підставі проведеного дослідження кримінально-процесуальна функція в загальному значенні – це основні напрями діяльності суб’єктів кримінально-процесуальних відносин, що забезпечують реалізацію завдань кримінального процесу. У межах другого питання було розглянуто сутність учасників кримінального процесу та проаналізовано певні термінологічні проблеми в цій сфері. Також необхідно відмітити, що новим КПК України вперше передбачено введення посади слідчого судді (суддя суду першої інстанції), до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та визначення запасного судді автоматизованою системою документообігу суду для конкретного судового провадження. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду. Новими учасниками кримінального провадження стали особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник. Третє питання присвячено сутності стандарту доказування в кримінальному процесі. Стандарт доказування характеризує можливість закінчення розгляду кримінальних справ при наявності певних передумов (системи передумов) для ухвалення рішення на користь тієї чи іншої сторони. Категоріально стандарт доказування – це сукупність критеріїв, на підставі яких суд ухвалює рішення по справі. Перш за все стандарт доказування визначає кінцеву мету доказування і можливість ухвалення рішення відповідно до цього.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013. – 2013. – № 9-10. – Стор. 474. – Ст. 88. 3. Барабаш Т. Категорія «суб’єкт» в кримінальному процесі України / Т. Барабаш // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – С. 88–91. 4. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування / В. Іщенко // Право України. – 2003. – № 7. – С. 90–97. 5. Іщенко В. М. Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України / В. М. Іщенко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 302–307. 6. Коваленко Є. Г. Теорія доказів / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 321 с. 7. Ляш А. О. Збирання доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України / А. О. Ляш // Митна справа. – 2013. – № 1(85). – Частина 2. – Книга 2. – С. 46–53. 8. Назаров В. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – К. : Атіка, 2008. – 584 c. 9. Савонюк Р. Ю. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб’єкта доказування / Р. Ю. Савонюк // Право України. – 2001. – № 2. – С. 69–73.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (38)