Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Міжнародне право»

Законодавство України про дипломатичні зносини

Карточка работы:8664-2014к
Цена:
Тема: Законодавство України про дипломатичні зносини
Предмет:Міжнародне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити питання: 1. Етапи становлення законодавства України про дипломатичні зносини. 2. Класифікація джерел права про дипломатичні зносини. 3. Законодавство України щодо суб’єктів права дипломатичних зносин. 4. Нормативно-правові акти, що регламентують функціонування МЗС України та різних видів дипломатичних представництв. 5. Законодавче регулювання питання дипломатичних привілей та імунітетів.
ВУЗ:Національна Академія Державної Служби Безпеки України (НАДСБУ)
Содержание:1. Етапи становлення законодавства України про дипломатичні зносини 3 2. Класифікація джерел права про дипломатичні зносини 5 3. Законодавство України щодо суб’єктів права дипломатичних зносин 7 4. Нормативно-правові акти, що регламентують функціонування МЗС України та різних видів дипломатичних представництв 8 5. Законодавче регулювання питання дипломатичних привілей та імунітетів 10 Список використаних джерел 13
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617. 3. Про дипломатичну службу : Закон України від 20 вересня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29. 4. Про міжнародні договори : Закон України від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 5. Основні напрямки зовнішньої політики України Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 37. – Ст. 379. 6. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради України РСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502. 7. Про затвердження Консульського статуту України : Указ Президента України від 2 квітня 1994 року № 127/94 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/127/94. 8. Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні : Указ Президента України від 10 червня 1993 року №198/93Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93. 9. Про Положення про дипломатичну службу в Україні : Указ Президента України від 16 липня 1993 р. // «Голос України» від 22 липня 1993 р. 10. Про Положення про Міністерство закордонних справ України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 381/2011Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/381/2011. 11. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. // Ратифікована Указом Президії ВС УРСР № 2208 – VI від 21.03.64. 12. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року // Ратифікований Верховною Радою Української РСР 25.08.1978. 13. Конвенція про спеціальні місії від 8 грудня 1969 року : Постанова ВРУ про приєднання №3383 – ХІІ від 14.07.93. 14. Блищенко И. П. Дипломатическое право : учеб. пособие / И. П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1990. – 287 с. 15. Гайдуков Л. М. Корисний посібник для дипломата / Л. М. Гайдуков // Науковий вісник ДАУ. –1999. – Вип. 2. – С. 265–270. 16. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби : навч. посіб. / Б. І. Гуменюк. – К. : Либідь, 1998. – 248 с. 17. Дипломатична і консульська служба : збірник документів / Уклала С. Ф. Кротюк. – К. : КиМУ, 2003. – С. 3–7. 18. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Кулик. – К. : Україна, 2001. – 176 c. 19. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право / В. М. Репецький. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 372 с. 20. Соловьев Э. Я. Основы дипломатического права : учеб. пособие / Э. Я. Соловьев. – М. : Ось-89, 2005. – 144 с. 21. Соловьев Э. Я. Основы консульского права : учеб. пособие / Э. Я. Соловьев. – М. : Ось-89, 2005. – 160 с. 22. Україна на міжнародній арені : збірник документів і матеріалів 1991-1995 років : У 2-х кн. – Кн. 1 . – К. : Наука, 1998. – 720 с. 23. Юридична енциклопедія : 2 том. – К. : Знання, 1999. – С. 182.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (190)