Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Покоління обчислювальної техніки иа покоління електронних ламп

Карточка работы:8807-2014ф
Цена:
Тема: Покоління обчислювальної техніки иа покоління електронних ламп
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Дошкільна освіта: організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ 3 1. Покоління обчислювальної техніки 4 2. Покоління електронних ламп 7 Висновки 10 Список використаних джерел 12
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Електронно-обчислювальна техніка – своєрідний символ, знаковий та необхідний елемент сьогодення. Від рівня технічного розвитку та швидкості удосконалення парку обчислювальних пристроїв, ефективності та продуктивності інших інформаційних технологій багато в чому залежить як економічний так і політичний розвиток сучасних держав. В умовах ринкової економіки основним завданням будь-якого об’єкта господарювання (підприємства, організації, установи) є випуск продукції або надання послуг з метою отримання прибутку. Слід зазначити, що ні один технічний пристрій не удосконалювався так швидко, як ЕОМ. Кожні 10–12 років в історії розвитку обчислювальної техніки відбувався різкий стрибок у елементарній базі, конструкціях та способах виробництва ЕОМ. Нові моделі ЕОМ швидко витісняли старі, постійно розширювались можливості та сфери їх застосування. До того ж, на відміну від інших технічних пристроїв, наприклад, телевізорів чи автомобілів, собівартість та ціна ЕОМ постійно знижувались. Такого результату ученим вдавалось досягнути в одних випадках – завдяки корінній зміні, в інших – шляхом часткового удосконалення елементарної бази обчислювальних пристроїв. Для обрахунків складних наукових та прикладних задач у режимі реального часу використовується потужна обчислювальна техніка (кластерні серверні комплекси, суперкомп’ютери тощо), ефективність використання якої залежить від надійності, вчасної модифікації, темпів морального старіння тощо. Історію розвитку ЕОМ варто описувати, використовуючи знання про поко¬ління обчислювальних машин. Кожне покоління ЕОМ характеризується своїми конструктивними особливостями і можливостями.
Объём работы:
9
Выводы:Однією з фундаментальних тенденцій сучасних соціальних систем є глобалізація цивілізації та формування глобальної технології в таких сферах, як техніка, енергетика, транспорт, інформаційна система тощо. Зростаюча глобалізація призводить до кризи національних тоталітарних систем, зацікавлених у національній інформаційній ізоляції. Інформаційна революція – супутникове телебачення та зв’язок, комп’ютерні мережі зв’язку, факсимільні апарати, відео- й аудіокасети тощо – все це руйнує стіну, якою окремі країни намагаються захиститися від інформації зовнішнього світу. Більше того, держава вже практично не в змозі здійснювати повний контроль за інформацією. Глобалізація соціальних систем досягла вже такого рівня, коли щільність та інтенсивність зв’язків між державами стають такими ж високими, як і щільність й інтенсивність взаємозв’язків між людьми в межах однієї країни. На сучасному етапі одним із основних напрямів удосконалення системи управління на господарських об’єктах є впровадження інформаційних технологій (ІТ). Низький рівень інформатизації в Україні є однією з головних перешкод на шляху ефективного застосування нагромадженого в країні наукового потенціалу. Саме тому одним з головних завдань сьогодення є прискорення інформатизації суспільства. Новій ІТ притаманні: персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподільних систем оброблення облікових даних, організація автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів з обліку та аудиту. Водночас нова інформаційна технологія має деякі нетехнічні особливості, а саме: врахування людського фактора у процесах управління, колективне використання інформаційних ресурсів; удосконалення методик виконання розрахунків і прийняття управлінських рішень на підставі цілісного уявлення про об’єкт. Нова інформаційна технологія, крім широкого застосування комп’ютерної техніки, базується на трьох основних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.
Вариант:нет
Литература:1. Інформатика для економістів : навчальний посібник / В. М. Беспалов та ін.. – К. : ЦУЛ, 2003. – 788 с. 2. Інформатика та комп`ютерна техніка : навчально-методичний посібник / Д. О. Рзаєв та ін. ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 486 с. 3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп`ютерні технології: підручник / В. А. Баженов та ін.. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 640 с. 4. Покоління ЕОМ Електронний ресурс. – Режим доступу : http://cоmputerllk.ucоz.uа/publ/pоkоlinnjа_eоm/1-1-0-6 5. Стельмах, В. С. Економічна інформатика Текст / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, О. М. Кандиба. – Суми : Слобожанщина, 2000. – 260 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)