Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Особливості джерел мусульманського права

Карточка работы:5694б
Цена:
Тема: Особливості джерел мусульманського права
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Виникнення і розвиток мусульманського права 4 1.1.Виникнення і розвиток арабського халіфату та мусульманського права 4 1.2.Розкол мусульманського світу на шиїтів та сунітів 8 1.3.Арабські завоювання. Держава Омейядів 13 1.4.Халіфат Абассидів 16 Розділ 2.Особливості джерел мусульманського права 23 2.1.Традиційні мусульманські правові системи та їх джерела 23 2.2.Система законодавства 27 Висновок 30 Список використаних джерел 31
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Більша частина Корану - полеміка у формі діалогу між Аллахом та противниками ісламу чи тими, що вагаються. Коран містить релігійно-правові приписи, що визначають «угодний Аллаху» стиль життя і поведінки, деякі правила обрядовості та відправлення культу. Багато місця приділяє Коран основам мусульманського права. За деякими підрахунками, в Корані налічується 225 протиріч, причому початок їм був покладений самим Мухаммедом, який посиланнями на змінену волю Аллаха виправдовував суперечні місця у своїх проповідях. Усунення цих протиріч, а також зміни в суспільному житті халіфату вимагали появи коментарів і тлумачень Корану - т. зв. тафсіру. Тим самим Коран не був чимось догматично закостенілим, а сама мусульманська доктрина (включаючи важливі положення права) постійно розвивалася і удосконалювалася. Усні перекази (хадиси) про життя і діяльність пророка, спогади про розмови з ним та про його висловлювання з тих чи інших питань були ретельно зібрані сучасниками, нащадками та послідовниками Мухаммеда. Як і інші релігії, іслам не закликає до активної перебудови світу. Навпаки, він вчить смиренності і послуху. Раби повинні підкорятися панам, але й пани повинні по-батьківськи ставитися до рабів. Приватна власність недоторканна - з цього приводу вказівки Корану суворі і недвозначні, а закони шаріату жорстоко карають злочинців, наприклад, крадіїв - відрубуванням руки. Усі мусульмани рівні перед Богом, але майнові відмінності, багатство і бідність визнаються природним фактом, встановленим самим Аллахом. Темою дослідження даної курсової роботи є особливості джерел мусульманського права.
Объём работы:
28
Выводы:Ісламське право застосовує такі методи: - рай, тобто індивідуальне тлумачення того чи іншого з авторитетів мусульманського богослов'я. Роль цього методу завжди була обмеженою; - іджма, тобто узгоджена думка багатьох або й усіх авторитетів на даний час. Цей метод широко визнавався усіма; - кіяс (кияс), тобто висновок за аналогією; - істіслах (істіхсан), тобто визнання можливості зміни деяких хадисів Сунни, якщо їх зміст суперечить визнаному благу. Система законодавства ґрунтується на визнанні приватної власності на засоби виробництва. Вона встановлює правила спадкування майна, за якими майно повинно переходити лише до законних спадкоємців (тобто тих, яких такими визнає Коран), особливо підкреслювалося, що «чоловікові виділяється частка, що дорівнює частці двох жінок». Забороняється входити у чужий будинок, коли в ньому немає господарів, але в той самий час дозволяється присвоювати майно з виморочних будинків. Злодії жорстоко караються за вчинену ними крадіжку: «Злодію і злодійці відрубуйте руку в покарання за те, що вони вчинили»,- говориться в Корані. Менш жорстко переслідується убивство - тут багато речей дозволялося за законами адата з його традиційними інститутами кровної помсти. Коран дозволяє правовірним помститися, але у межах еквіваленту: вільного за вільного, жінку за жінку, раба за раба. Правовірні мають право узяти до чотирьох законних дружин (якщо мають засоби для їх утримання, зокрема кожній дружині має бути збудований окремий будинок) та необмежене число наложниць. Чоловік завжди має право на розлучення і тим самим на поповнення числа дружин. Жінка права на розлучення не має. Подружня зрада дружини чи наложниці жорстоко карається - за нормами адату зрадниця піддається каменуванню (тобто забиванню камінням). Офіційний шаріат також допускає подібну розправу з невірною жінкою, але для цього вимагаються свідчення кількох сторонніх свідків.
Вариант:нет
Литература:1. Бачур Борис Степанович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Кафедра загальноправових дисциплін і міжнародного права. — О. : Астропринт, 2005. — 72с 2. Глиняний Володимир Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Одеська національна юридична академія. — 5. вид., перероб. і доп. — К. : Істина, 2005. — 768с. 3. Захарченко Петро Павлович, Ковалевська Ольга Олегівна, Кузьминець Олександр Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2005. — 214с 4. Никифорак Михайло Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. програма / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 47с 5. Макарчук Володимир Степанович. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб.. — 5.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 680с. 6. Тищик Борис Йосипович, Кульчицький Володимир Семенович, Кольбенко Андрій Володимирович, Семків Віталій Остапович, Присташ Лідія Тихонівна. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час): Навч. посібник / Борис Йосипович Тищик (ред.). — Л. : Світ, 2006. — 696с 7. Бостан Людмила Миколаївна, Бостан Сергій Костянтинович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Запорізький юридичний ін-т. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 672с 8. Кирпичов Олег Анатолійович, Антошкіна Валерія Костянтинівна. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2004. — 274с. 9. Ластовський Валерій Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Науково- навчальне об'єднання "Академкомплекс" / О.П. Коцюба (ред.). — К. : Дієз-продукт, 2004. — 144с. 10. Хома Наталія Михайлівна. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. — К. : Каравела, 2004. — 475с 11. Бостан Людмила Миколаївна, Бостан Сергій Костянтинович. Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи громадянського суспільства: Навч. посіб.. — Запоріжжя : Просвіта, 2003. — 452с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)