Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Задачі з дисципліни "Економічний аналіз", НУХТ, 4 курс

Карточка работы:8941-2014п
Цена:
Тема: Задачі з дисципліни "Економічний аналіз", НУХТ, 4 курс
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент організацій / Менеджмент малого бізнесу, корпорацій / Менеджмент комерційних організацій
Тип:Задача
Задание:Задача 1 Проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за даними таблиць та провести факторний аналіз залежності фонду оплати праці за рахунок впливу кількості днів роботи, чисельність працюючих та середньоденної заробітної плати. Визначити коефіцієнти фінансової незалежності, загального покриття, рентабельності продаж, завантаження оборотних активів. Зробити висновки.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Задача 1 3 Список використаних джерел 9  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
1
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Кожанова Є. П. Економічний аналіз : навч. посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков ; Харківський національний економічний ун- т. – 3-є вид., допр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 344 с. 2. Козак І. І. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Козак ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 217 с. 3. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є. В. Мних ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – 513 c. 4. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)